Ano ang ibig sabihin ng impresyon
?

Answers

Ito ay ang iyong tingin o masasabi tungkol sa bagay, o tao
Ito ang pang-una mong kaisipan o pananaw sa isang tao, bagay, pangyayari, paniniwala, atpb.
Ang inplasyon o implasyon (Ingles: inflation, literal na pamimintog, pagpintog, o paglobo[1]) ang pagtaas sa pangkalahatang antas ng mga presyo ng mga kalakal(goods) at mga serbisyo sa isang ekonomiya sa loob ng periodo ng panahon.
Ang impresyon ay ang pagkakakilala mo sa isang tao. Ito ay maaaring tama ngunit kadalas ay mali.
Ang impresyon ay ang pagkakakilala mo sa isang tao.

Ang pagkakakilala mo sa isang tao , minsan ito ay tama pero madalas ay mali , in english sometimes its called 1st impression

Ang impresyon ay ang pagkakakilala mo sa isang tao. Ito ay maaaring tama ngunit kadalasan ay may kamalian din.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, tayis
Explanation: Mahalaga ang paggamit ng pang ugnay sa pakikipag komunimasyon para magkaintindihan ang dalawang panig na nag uusap...Read More
1 more answers
1.mag aral ng mabutihuwag tamad gumawa ng takdang aralinwag gumamit ng mg ipinagbabawal na gamot...Read More
1 more answers