Ano ang ibig sabihin ng impresyon
?

Answers

Ito ay ang iyong tingin o masasabi tungkol sa bagay, o tao
Ito ang pang-una mong kaisipan o pananaw sa isang tao, bagay, pangyayari, paniniwala, atpb.
Ang impresyon ay ang pagkakakilala mo sa isang tao. Ito ay maaaring tama ngunit kadalasan ay may kamalian din.
Ang impresyon ay ang pagkakakilala mo sa isang tao. Ito ay maaaring tama ngunit kadalas ay mali.
Ang impresyon ay ang pagkakakilala mo sa isang tao.

Ang pagkakakilala mo sa isang tao , minsan ito ay tama pero madalas ay mali , in english sometimes its called 1st impression

Ang inplasyon o implasyon (Ingles: inflation, literal na pamimintog, pagpintog, o paglobo[1]) ang pagtaas sa pangkalahatang antas ng mga presyo ng mga kalakal(goods) at mga serbisyo sa isang ekonomiya sa loob ng periodo ng panahon.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, smith21
This shows how most men think highly of themselves and the flaws of our society by discriminating women and labeling them as mindless beings. ...Read More
1 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, hellcrack777
kasi ang naangkupang wika ksi ay ito yubg wika na inaangkop ng tama...Read More
1 more answers