Ano ang ibig sabihin ng impresyon
?

Answers

Ito ang pang-una mong kaisipan o pananaw sa isang tao, bagay, pangyayari, paniniwala, atpb.
Ang inplasyon o implasyon (Ingles: inflation, literal na pamimintog, pagpintog, o paglobo[1]) ang pagtaas sa pangkalahatang antas ng mga presyo ng mga kalakal(goods) at mga serbisyo sa isang ekonomiya sa loob ng periodo ng panahon.
Ang impresyon ay ang pagkakakilala mo sa isang tao. Ito ay maaaring tama ngunit kadalasan ay may kamalian din.
Ang impresyon ay ang pagkakakilala mo sa isang tao. Ito ay maaaring tama ngunit kadalas ay mali.
Ang impresyon ay ang pagkakakilala mo sa isang tao.

Ang pagkakakilala mo sa isang tao , minsan ito ay tama pero madalas ay mali , in english sometimes its called 1st impression

Ito ay ang iyong tingin o masasabi tungkol sa bagay, o tao


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

PAG-IISATahimik at malayoSa ingay at huntahanMagkakape ako atBuntong hiningaSarap mag-isaPAGBABAGOMagsimula saSarili muna dahilDapat sa'yo angUmpisa ng gusto moGusto mong pagbabago...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, tayis
Nalampasan ni don juan ang mga pagsubok ni haring salermo dahil siya ay tinulungan ni maria blanca na may kapangyarihang mahika blanca....Read More
2 more answers
Batay sa kuwento nilabag ni Joel ang etikal sa pananaliksik at ito ay ang pag respito sa intelektwal na propedad, responsableng pagpapahayag at pagiging legal. Hindi niya nirespeto...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, taekookislifeu
Mamili ka nito at maghanap ka sa internet ng mga depinisyon at maari na sa ibang awtor ka kukuhaTeoryang Behaviouist (F. Skinner) Teoryang lnnmateness (Noam Chomsky) Teoryang Kogni...Read More
3 more answers