Ano ang ibig sabihin ng impresyon
?

Answers

Ito ay ang iyong tingin o masasabi tungkol sa bagay, o tao
Ito ang pang-una mong kaisipan o pananaw sa isang tao, bagay, pangyayari, paniniwala, atpb.
Ang inplasyon o implasyon (Ingles: inflation, literal na pamimintog, pagpintog, o paglobo[1]) ang pagtaas sa pangkalahatang antas ng mga presyo ng mga kalakal(goods) at mga serbisyo sa isang ekonomiya sa loob ng periodo ng panahon.
Ang impresyon ay ang pagkakakilala mo sa isang tao. Ito ay maaaring tama ngunit kadalasan ay may kamalian din.
Ang impresyon ay ang pagkakakilala mo sa isang tao. Ito ay maaaring tama ngunit kadalas ay mali.

Ang pagkakakilala mo sa isang tao , minsan ito ay tama pero madalas ay mali , in english sometimes its called 1st impression

Ang impresyon ay ang pagkakakilala mo sa isang tao.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, snow01
Ang droga ay isang substance na kung makakapasok sa katawan ay may kakayahang baguhin ang iyong pisikal at mental na mga kakayahan. ang droga ay pwedeng maging legal, halimbawa dit...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, nelspas422
answer:PagbubuodAng pagbubuod ay impormal at bai-baitang na pagsasalaysay ng banghay ng mga pangyayari. Hindi isinasama rito ang mga di mahahalagang detalye. Malimit itong ginagami...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, elaineeee
humingi ka lng ng tawad sa Diyos ukol sa mga kasalanang ginawa moExplanation:...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, danigirl12
Hindi! dahil ang panitikang taga mindanao ayy iba sa panitikang pilipino ...Read More
2 more answers