Mensahe ng akda sa kwentong hatol ng kuneho

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, joyce5512
//Ang kabilaan ay ikanakabit sa unahan at hulihaan ng salitang ugat//halimbawa:Pinagkainanpinagbutihankagandahankasipagankabutihan//hope this helps//...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, kelly072
because sometimes we need some space maybe someones not happy for that love or maybe sometime you don't know there was one that hurts so we need, you rather to sacrifice for love.....Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, HaHannah
answer: pangngalan ay ngalan tao bagay pook o pangyayari...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, sherelyn0013
answer: iyan ay bahagi lamang ng kantang "upuan" ni gloc-9 na pumapaksa sa kahirapan dulot ng mga tiwaling gobyreno.at saka depression....Read More
2 more answers