Kailan at paano nagsimula ang globalisasyon

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, 09389706948
  tekstong argumentatiboano ang teksto? •  angteksto  ay ang mganakasatitik na mensahe naginagawa ng mga manunulatano ang argumentatib? •  isang anyo ng diskurs...Read More
3 more answers
Ang kuwentong-bayan (Ingles: folklore) ay mga salaysay hinggil sa mga likhang-isip ng mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan, katulad ng matandang hari, isang marunong n...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, hellcrack777
answer: ewan ko langexplanation: nneiieiejjsnbwjknneiei...Read More
1 more answers