Kung sino ang umaako siya ang napapako

Answers

Pasensya na hindi koalam

May pangunahing bahagi ang edukasyon sa kultura at tradisyon ng mga Asyano. Sa Asya malaki ang pagpapahalaga ng mga tao sa edukasyon.

1. Si Confucius bilang pangunahing pilosopo sa China ay naniniwala na ang mga tao ay napapagaling at napapahusay sa pamamagitan ng wastong pag-aaral. Binigyan-diin niya ang kapangyarihan ng edukasyon na mapabuti ang lipunan at ang maituro ang mabuting pagkamamamayan.

2. Sa lumipas na mga siglo, ang edukasyon ay naging pundasyon sa pampulitika, panlipunan, pangkabuhayan at pangkulturang pamumuhay ng mga Asyano.

3. Sa Asya: Binigyan-diing din ang pagtuturo ng edukasyong pagpapahalaga o values education. Karamihan sa mga magulang ay handang tiisin ang hirap ng pagkita ng pera mapag-aral lang ang kanilang mga anak.

4. Naniniwala ang mga Asyano na ito ay pinakamabisang paraan upang matakasan ang kahirapan.

5. Maraming kwento ng mga ina sa iba't-ibang panig ng Asya ang naging testimonya sa pagpapahalagang ito sa edukasyon tulad ng isang Haponesang ina na naniniwala na ang pangunahin niyang gawain ay turuan ang kanyang anak ganun din ang isang inang Tsina na sa mahabang panahon ay nagtiis na pumasok sa malayong lugar upang maituro ang kanyang natutunan sa kanyang anak na may kapansanan, gayundin ang kwento ng isang inang Koreana na napilitang ibenta ang alagang baka matustusan lang ang pag-aaral ng anak. Ang mga kwentong ito ay di bago sa mga Pilipino sapagkat ganito din kalaki ang pagpapahalaga natin sa edukasyon.

6. Ilan sa mga isinulat ni Mahatma Ghandi at Rabindranath Tagore ng India ay nagpatotoo rin sa pagpapahalagang ito ng mga Asyano sa edukasyon. Kung kaya't di kataka-taka na malaki ang inaasahan ng mga Asyanong magulang at mga guro sa mga kabataan.

7. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang paniniwalang ito ng mga magulang kasama ang mataas na uri ng kurikulum, mahabang oras sa pag-aaral, masususing paghubog ng mga intelektwal na kakayahan, pagsuporta ng mga magulang, at mabuting ugnayan ng mga guro at mag-aaral ay mga salik sa ikatatagumpay ng mga mag-aaral kung kaya't batid natin na mataas din ang antas ng karunungan ng mga Asyanong mamamayan.

Uri ng Pamahalaan sa Timog at Kanlurang Asya

Read more on -

Kung sino pa Ang nangangako sya Rin Naman Ang Hindi tutupad..in short talkshit or Hindi marunong dumupad sa mga pangako na kanyang binitawan

Kung sino pa ang may magandang loob siya pa ang napapasama

answer:

Kung sino pa yung nag-mamagandang loob siya pa ang napapasama

1. d. kahit magsisi ka,hindi mo na maibabalik pa ang nakaraan.wala ka nang magagawa pa.

2. c. Palaging katotohanan ang dapat sabihin upang hindi mawala ang pagtitiwala .

3. a Ang sinumang umaako ng kasalanan ay siyang maparusahan.

4. f. Huwag magtiwala muna kaagad sa taong akala mo ay galante, mabait at mabuti Ang kalooban.baka ito ay nagpapanggap lamang at kukunin lang ang pagtitiwala mo.

5. b. Huwag kang mamimintas dahil baka mas marami kang kapintasan kaysa kanya.

c. Palaging katotohanan ang dapat sabihin upang hindi mawala ang pagtitiwala .

Ang ibig sabihi'y, kung sino ang umangkin ng ano mang bagay, problema o kaganapan ay sya ang may pananagutan at masisisi sa huli.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, alexespinosa
example: informal: hey girl! what's your name? formal: good morning lady, if you would please i would like to know your name.; )) hehe...Read More
1 more answers
Hindi ako sigurado sa may akda ngunit si g. e. matute ang nag-ayos ng epiko....Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, nelspas422
answer:Ang kultura o kalinangan sa pangkalahatan ay tumutukoy sa aktibidad ng sangkatauhan. Sa isang payak na kahulugan, ito ang "kaparaanan ng mga tao sa buhay", ibig sabihin ang...Read More
3 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, cbohol56
Ang  united nations day  o  araw ng mga bansang nagkakaisa  ay pandaigdigang ipinagdiriwang tuwing  oktubre 24  na may hangaring ipabatid sa mga tao s...Read More
3 more answers