“ang kaluluwa ko’y inihain ko na kay bathala! ” kung durugtungan ang pahayag na ito at gagamitan ng kohesiyong gramatikal, ano sa sumusunod na panghalip ang angkop?
a. nila
c. sila
b. niya
d. siya

Answers

hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.

write me here and i will give you my phone number - **

my nickname - lovely

Advance mag isip group
D.siya


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, tayis
i don’t know what the answer is i wish i could help...Read More
2 more answers
answer: kapag naghihintay ang mga bata sa kanilang ama ay laging may halong takot. paminsan-minsan ang ama ay may inuuwing malaking supot ng mainit na pansit na iginisa sa itlog at...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, smith21
most of the country's metallic minerals, including gold, iron ore, lead, zinc, chromite, and copper, are drawn from major deposits on the islands of luzon and mindanao. smaller dep...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, cleik
Sa Katapusan ng kwetong Florante at Laura ang natutunan ko ay ang Pag-Ibig ay hindi namamatay. Gaano pa man tayo nagpapakahirap, ang pag-ibig natin kahit kanino man ay hindi nawawa...Read More
3 more answers