Kung ikaw ay may kilalang mapanlinglang o manloloko paano ka makakaiwas managing biktima niya

Answers

Syempre ikaw na ang lumayo.
Maging wais o handa sa mga gagawin nyang aksyon dahil hindi mo alam kung ano pa ang kaya nyang gawin . :) 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Tangogikuk – dog meat soup.tofu – a staple food in north korea. tofu bap – a tofu and rice dish that is a common street food in north korea.tteok – sticky rice cakes, sometimes wit...Read More
2 more answers
Ang  monologo  ay isang uri ng pagsasalita kung saan ang isang tauhan ay sinasabi ang kanyang isinasaisip sa isa pang tauhan o kaya sa kapulungan ng nangakikinig. ang mga...Read More
2 more answers