Ano ang kahalagahan ng heograpiya sa ating pamumuhay?

Answers

hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.

write me here and i will give you my phone number - **

my nickname - lovely

answer: dahil sa anim na sabado naganap ang mga mahahalagang pangyayari

explanation:

Ang heograpiya ay pag-aaral, pagsusuri ng pisikal na katangian ng daigdig. Maari itong ibilang sa natural na agham at agham panlipunan. Sa pag-aaral nito, nauunawaan natin ang uri ng daigdig na ating ginagalawan, kung ano ang klima nito, kung paano natin iaakma ang ating sarili o paano tayo makikibagay. Ang mga salik ng Heograpiya tulad ng klima, panahon, lugar, kinaroroonan at pinagkukunan ng yaman, ay isinasaalang alang sa pag-aaral ng Kasaysayan. Ang pag-aaral ng lokasyon, tiyak na kinaroroonan batay sa digri ng latitud at longhitud ay bahagi ng Heograpiya.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, snow01
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
Oo kasi mababawasan ang mga nang aabuso dahil susunod sila sa batas .just im think it...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, 20201947
Explanation:Afterwards, she fell ill, given confession by Padre Salvi; during this time, he revealed that Padre Damaso was her real father, threatening to spread the information if...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, cleik
Subject: Filipino Pagbababala (Pananakot/Pag-aalala) Matuwid    Ang malaking ambag sa pagkatao ng anak ay ang ina, sapagkat mas maraming ina ang naiiwan sa bahay at sila ang laggi...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, cleik
Ang magagawa ko upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa ay mag- aral ng mabuti, sumunod sa mga alituntun sa bansa, at pagtangkilik sa sariling atin....Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, nicole8678
E|| b|| g|| d|| a|| e|| e|| b|--| g|| d|--| a|| e|| e|| b|--0--| g|| d|| a|| e|| e|| b|| g|| d|| a|| e|| 0© 2014-2017 by xsse...Read More
1 more answers