Ano ang kultura ng nga mediterranean

Answers

Panget

ewan hindi ko po alm

Nakaugalian na nilang makiusyoso sa mga bagay-bagay para makagawa ng bago mula sa luma. Kabilang sa kanilang natuklasan ay ang sistematikong 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, jasminsexy
answer:Negative health impacts of modernization include increased poverty as extended family support and traditional knowledge are lost, poor nutrition due to deterioration in the...Read More
2 more answers
answer: kumain ng husto kahit di kana niya gusto ng saging ikaw ay gagaling,uminom ng gatas paray katawan ay...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, nelspas422
  tekstong argumentatiboano ang teksto? •  angteksto  ay ang mganakasatitik na mensahe naginagawa ng mga manunulatano ang argumentatib? •  isang anyo ng diskurs...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, cbohol56
ang antas ng partisipasyon ng manggagawa ay isang sukatan ng aktibong workforce ng ekonomiya. ang pormula para sa bilang ay ang kabuuan ng lahat ng mga manggagawa na nagtatrabaho o...Read More
2 more answers