Write your question here (keep it simple and clear to get the best answer) kahulugan ng nakasunggab

Answers

Batayang Konseptwal o Paradaym
INPUT:
Nais ng mgamananaliksik namalaman ang mabisang estratehiyang pagtuturo para samabilis na pagkatutong mga mag-aaral sa sekondarya kung kaya't nagsagawa ang mga mananaliksik ng paglilimbag ng kwestyuner nanaglalaman na mga katanungan hinggil sapaksang pinag-aaralan.
PROSESO:
Ang mga mananaliksikay mamamahagi ng mga nasabing kwestyuner sa mga mag-aaral sa sekondarya gayundin sa mga guro upang makakalap ng mga impormasyon o datos hinggil sa paksang pinag-aaralan o tinatalakay.
AWTPUT:
Inaasahan ng mgamananaliksik sa pag-aaral na ito na matukoyang mabisangestratehiya sapagtuturo tungo samabilis na pagkatuto ngmga mag-aaral sasekondarya.

Kasagutan:

Write your question here (Keep it simple and clear to get the best answer)

Sa Tagalog sinasabi niya na isulat mo raw ang katanungan mo at siguraduhin na simple lamang at malinaw ang katanungan na ito upang madaling maintindihan at masagutan ng mga users sa

#answerForTrees

Nakakita o nakasaksi sa isang pangyayari.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, kateclaire
answer: 1.idk 2idk3mahirap gisingino napakahimbing ng pagtulog4paru-paro5cheeks o pisngeexplanation:...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, cbohol56
answer: ewan hahahaha nakalimutan ko na...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, meteor13
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, snow01
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers