Magbigay ng tatlong sitwasyon kung saan ginagamit ang wika? ipaliwanag

Answers

itanong mo lang po ito sa brainy at ibibigay na ang sagot

Ginagamit ang wika sa tuwing tayo ay nakikipagkomunikasyon at nakikipagtalastasan.

Ginagamit ang wika sa iba’t ibang sitwasyon.

Una na rito ay sa pakikipag-usap sa iyong kapuwa. Ang pakikipag-usap ay ginagamitan ng wika upang mas maging epektibo ang mensaheng nais ipahiwatig. Sa pakikipagtalastasan ay nagkakaroon din ng palitan ng impormasyon, damdamin, at ideya.

Ikalawa, ang wika ay ginagamit sa pagsusulat. Maliban sa pasalita, ang wika ay nababasa rin sa mga isinusulat na akda at dokumento. Ito ay mas mabisa kaysa pagsasalita dahil nagmimistulang nakalimbag na paraan ng pagsasalita ang pagsusulat na maaari ding mabasa ng iba.

Ikatlo, ginagamit ang wika sa likhang sining tulad ng awitin. Ang awitin, ay binubuo rin ng wika. Ang kaibahan lamang ay nilalapatan ito ng musika at tono upang mas maging malikhain ang pagpapahayag.

Explanation:

Sa pakikipag talastasan o debate paghahatid ng impormasyon at pakikipag- ugnayan sa kapwa lalo na sa mga dayuhan

Explanation:

sa aking palagay ito ay ginamit sa PAGSASALITA.PAKIKIPAGTALASTASAN.PAGGALANG.at para magkaintindihn ang lahat

Explanation:

-ginagamit ang wika sa pananalita

-ginagamit ang wika upang magkaintindihan

-ginagamit ang wika para mag sabi ng totoo hindi peke

Sa Pakikipag talastasan o Debate, paghahatid ng impormasyon at Pakikipag ugnayan sa kapwa lalo na sa mga dayuhan.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 29.10.2019, Jelanny
the fear is that electromagnetic radiation from mobile phone...Read More
3 more answers