Tumutupad sa tungkulin o sumunod sa tungkulin kasing kahulugan walong letra ng sisimula sa t?

Answers

` Tumalima po ang tamang sagot ..
Ang ibig sabihan ay tinupad niya ang inutos sa kanya

tumupad sa tungkulin

dahil pag tumupad ka sa tungkuulin sumusunod

ka din ng utos niyan

Tumulong...yan lang alam kong kasingkahulugan ng tumupad.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

answer: patrick henry (may 29, 1736 – june 6, 1799) was an american attorney, planter, and orator best known for his declaration to the second virginia convention (1775): "give me...Read More
2 more answers