Bakit itinuturing na natural institusyon ang pamilya

Answers

BAKIT ITINUTURING NA NATURAL NA INSTITUSYON ANG PAMILYA?

Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao o community of persons na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. Ang pamilya ay mayroong misyon na bantayan , ipakita at ipadama ang pagmamahal. Ang pamilya ay isang mabuting pangangailangan ng lipunan (necessary good for society); kaya't kapag hindi ito iginalang, mapanira ang epekto nito sa lipunan sa kabuuan.

Nabuo ang pamilya sa pagmamahal ng isang lalaki at babaeng nagpasyang magpakasal at magsama ng habangbuhay. Ang pagmamahal na namamagitan sa mag-asawa (conjugal love) ay nakapagbibigay buhay (dahil nakatakda ito sa pagkakaroon ng anak), kaya patungo ito sa pagmamahal ng magulang (paternal love).

Ang pamilya ang una at pinakamahalagang yunit ng lipunan. Ito ang pundasyon ng lipunan at patuloy na sumusuporta rito dahil sa gampanin nitong magbigay buay. Mahalaang maging bukas ang pamilya sa kapwa pamilya at maayos na gampanan ng bawat kasapi nito ang kanilang tungkulin sa lipunan.

Ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pagmamahal. Ang ugnayang dugo (another self), may dignidad at karapatang mahalin dahil sa pagiging tao niya at hindi sa kung anong mayroon siya (halimbawa, kapangyarihan, kagandahan, o talento.) Hindi ito kumikilos batay sa prinsipyo ng paggamit lamang (principle of utility).

Ang pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay (the first and irreplaceable source of social life). Ang paggalang at pagpapatatag ng dignidad ng bawat kasapi ng pamilya ay nagiging batayan upang ang malayang pagbibigay sa iba ay buong pusong tanggapin at magkaroon ng pagakakaisa. Iginagalang ng bawat isa ang dignidad ng kapwa miyembro, kaya't ang malayang pagbibigay ai ipinakikita sa taos-pusong pagtanggap, paglilingkod, diyalogo, malalim na pagkakaisa, at pagtutulungan.

"Sa aking mga magulang ay natutuhan ko ang pagmamalasakit sa kapwa, ang pagiging matipid, at ang pamumuhay ng simple. Sa aking ama, natutuhan ko na ang pangangalaga sa integridad ng aking pagkatao at ang karangalan ng pamilya ang pinakamahalaga sa lahat."

- Dating Kalihim Jesse Robredo

May panlipunan at pampolitikal na gampanin ang pamilya. Kasama sa panlipunang tungkulin ng pamilya ang gampaning politikal tulad ng pagbabantay sa ma batas at institusyong panlipunan - kung ang mga ito ay sumusuporta sa ipinagtatanggol ang mga karapatan at tungkulin ng pamilya. Kaya may pananagutan ang pamilya na baguhin ang lipunan sa pamamagitan pakikisangkot sa mga isyu at usapin - at hindi nakatuon sa kapakanan ng sariling pamilya lamang.

Mahalagang misyon ng pamilya ang paggabay sa mabuting pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Ang mga pagpapahalagang maitatanim sa puso ng anak ang siyang magtuturo sa kaniya na maging maingat at maayos sa kaniyang mga pagpapasya. Ngayong nahaharap sa mga nagatibong impluwensiya ang mga kabataan, mahalagang taglay nila ang mga pagpapahalagang kailangan para sa maingat na pagpapasiya.

PAGTUTULUNGAN NG PAMILYA

Ang pagtutulungan ay natural ding dumadaloy sa pamilya sapagkat kaligayahan ng bawat kasapi na makitang nasa mabuting kalagayan ang buong pamilya. Kilala ang Pamilyang Pilipino sa pagkalinga sa kanilang mga anak. Palaging nakahandang tumulong ang mga miyembro sa oras ng pangangailangan ng bawat isa. Sa ating bansa, likas ang pag-aaruga sa nakakatanda. Hindi hinahayaan ang ina o amang tumatanda na maiwan sa nursing home katulad ng mga dayuhan bagkus sila ay aalagaan hanggang sa huling yugto ng kanilang buhay. Hind man maalagaan ng lahat ng mga anak ay patuloy ang pagtulong pinansiyal ng ilan. Katulad ng ibang mga pagpapahalaga, ito rin ay itinanim ng mga magulang sa kanilang mga anak. Mula pa nang sila ay maliliit sinasanay na sa pagahahati-hati ng mga gawaing bahay, binibigyan ng tungkulin ang mga mas nakatatandang kapatid sa kanilang nakababatang kapatid, at nagtutulungan ang bawat isa sa kanilang mga takdang-aralin

Daihl ANg pamilya ay bahagi sa LIPUNAN at kabilang din sa COnsumer ng mga producer na nag papalago ng KUltura.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

ang pilosopiya ay ang mapagkilatis na pag-aaral sa mga pinakamalalim na katanungan na maaaring itanong ng sangkatauhan. sinisikap nitong unawain ang mga suliranin na mayroong malaw...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, 20201947
Answers christineeejnchristineeejn ambitious mahalaga ang kusang loob na pagtulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit dahil ang pagtulong ay dapat bukal sa loob, hindi ito da...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, 09330399672
Pwede paki message na lng at paki pusuan nitong comment ko thank you...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, nelspas422
Matiyagahindi agad tumatalon sa konklusiyonkreatibomalalim na pagiisip...Read More
3 more answers