Ano ang mga kasuotan ng mga taga singapore?

Answers

Parang pang muslim yung porma nila ^_^
Mahahabang amerikana,terno,mga bandana(scarves) at berets o bilog at malalambot na sombrero
Ang karaniwang damit nila ay mahahabang amerikana, terno, mga bandana (scarves) at berets o bilog at malalambot na sombrero.

manga sinaonang damit pang gamit sa festival

kung ano ang nakita mo sa ISRAEL pareho lang yan sa MINDANAO na mga muslim

answer:

11.Tama

12.Tama

13.Tama

14.Mali

15.Mali

Explanation:

yan lang alam ko

Ang mga kalalakihan ay nagsusuot ngpang-itaas na damit na kung tawagin aySaul Laki at ang kanilang pang-ibabangkasuotan ay tinatawag na Salwal B’laan.Mula sa Tribon B’laan n MindanaoAng mga kababaihan ay nagsusuot ngpang-itaas na damit na kung tawaginay Saul S’lah at ang kanilang pang-ibabang kasuotan ay tinatawag naDafeng. umagamit sila ng mgamaliliit na !beads" at tila !se#uin" namula sa kabibe ng $api% ang tawag niladito a Takmon bilan palamuti,Ang pinakakilalang tradisyonal nakasuotan ng mga Maranao ay ang!malong"& ito ay malaki& makulay na telana isinusuot sa pamamagitan ngpagtatapis sa katawan. 'sa sakaraniwang pagsusuot nito ng mgakababaihan ay ang pagtatapis sabaywang na ang tupi nito ay nakalaylayat isinasampay sa balikat o braso. May

Ayon sa kanilang tradisyon& angkaraniwang kasuotan ng mga Bad(aoay ang !patadyong. 'to ay maraminggamit. 'to ay sinadyang Malaki ang yariupang kumasya sa parehong babae olalaking magsusuot. Ang ibangkababaihan ay nagsusuot ng blusang

1.tama

2.tama

3.

4.

5.mali

Sarong Kebaya is the Traditional dress of Singapore


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, Jelanny
Sa aking palagay ay tinawag si pilandok na matalino dahil sa naisahan niya ang mga alagad ng hari at nagkaroon pa ito ng benepisyo sa kanya dahil nagkaroon sya ng ginto o mga bagay...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, shannel99
ito ay ang pagmamahal sa bayan.handang ibuwis ang buhay para sa bayan....Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, danigirl12
answer:Tagalog Word: YugtoEnglish Word: transition or developmentKahulugan: Isang proseso ng paglipat o pag unl;ad ng isang buhay ng tao o lugar.English meaning: a fundamental tran...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, hellcrack777
kabanata 27: pagtatakipsilimmalaking handaan ang nakatakdang maganap sa bahay ni kapitan tiyago. isang relikaryong ginto(locket) ang pasalubong ng ama kay maria clara. nakatanggap...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, tayis
answer:Explanation:Iniisip ko muna Kung may masasaktan ba ako o may maapakang tao sa bawat sitwasyon na kinakaharap ko. Pinapaiiral ko ang konsensya sa bawat gamit ko ng isip odamd...Read More
1 more answers