Ano ang kahulugan ng kwentong bayan ?

Answers

Dialectical materialism (sometimes abbreviated diamat) is a philosophy of science and nature, based on the writings of karl marx and friedrich engels, and developed in europe.

: prinsipe bantugan

(epiko ng mindanao)

ikatlong salaysay ng darangan

si prinsipe bantugan ay kapatid ni haring madali ng kaharian ng bumbaran. dahil sa

kanyang katapangan, walang mangahas na makipagdigma sa bumbaran. bukod sa pagiging

matapang ni bantugan, siya pa rin ang naghahari at namamayani sa puso ng maraming mga

kadalagahan. dahil sa inggit sa kanya ng kanyang kapatid na si haring madali, ipinag-utos nito

na walang makikipag-usap kay bantugan at ang sinumang makikipag-usap sa kanya

(bantugan) ay parurusahan ng kamatayan.

nang malaman ito ni bantugan, siya ay labis na nagdamdam at dahil sa laki ng kanyang

pagdaramdam, siya ay nangibang-bayan. dahil sa matinding pagod sa paglalakbay kung saansaan si bantugan ay nagkasakit hanggang sa siya ay abutin ng kamatayan sa pintuan ng

palasyo ng kaharian ng lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat.

nang matagpuan siya ni prinsipe datimbang at ng kapatid nitong hari, sila ay

nagulumihanan sapagkat hindi nila kilala si bantugan. tinawag ng magkapatid ang konseho

upang isangguni kung ano ang kanilang dapat gawin. habang sila ay nag-uusap, isang loro

ang dumating sa bulwagan at sinabi sa kanilang siya ay galing sa kaharian ng bumbaran at

ang bangkay ay ang mabunying prinsipe bantugan ng bumbaran.

nang magbalik ang loro sa bumbaran ay ibinalita niya kay haring madali ang

pagkamatay ni bantugan. kaagad lumipad sa langit si haring madali kasama ang isang

kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ni bantugan. samantala, dinala naman ni prinsipe

datimbang ang bangkay ni bantugan sa bumbaran. pagbalik ni haring madali ay pinilit niyang

ibalik ang kaluluwa ni bantugan. nang muling mabuhay si bantugan ay nagsaya ang lahat at

nagbago si haring madali.

nang mabalitaan ni haring miskoyaw, kaaway ni haring madali na si bantugan ay

namatay, lumusob si haring miskoyaw kasama ang marami niyang kawal sa bumbaran.

dumating ang pangkat ni miskoyaw sa bumbaran na kasalukuyang nagdiriwang dahil sa

pagkabuhay na muli ni bantugan na hindi nalalaman ni miskoyaw. natigil ang pagdiriwang at

ito ay napalitan ng paglalabanan.

pumailanlang sa himpapawid si bantugan at siya ay nakipaghamok sa mga kalaban.

dahil sa karamihan ng mga tauhan ni miskoyaw at kagagaling lamang ni bantugan sa

kamatayan, siya ay nanghina hanggang sa mabihag ng kanyang mga kaaway. siya ay

iginapos subalit unti-unti ring nagbalik ang kanyang lakas nang makapagpahinga.

nalagot niya ang pagkakagapos sa kanya at muling lumaban. dahil sa malaking galit sa

mga kaaway, higit siyang naging malakas hanggang sa mapuksang lahat ang mga kalaban.

Ang mga kwentong bayan ay mga salaysay na kumakatawan sa mga likhang isip na tauhan. Kagaya ng mga alamat, ang mga kwentong bayan ay hindi natitiyak ang may akda, o ang panahon ng pagkakasulat nito.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

ang masasabi ko lamang ay medyo mahirap makilahok sa isang mahabang dula, kung maikli lamang ito ay edi hindi ito ganap na mahirap. dahil sa aking mga karanasan noon, ako'y nakisam...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, tayis
Ang pagkakaiba ng kwentong makabanghay sa iba pang uri ng kwento ay sa dahil ang kwentong makabanghay ay siyang nangingibabaw sa isang kwento dahil dito nasasalig ang kalagayan ng...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, jemuelpogi
Binibigyang turing ng mga pang-abay ang pandiwa,pang uri at ang kapwa nitong pang abay....Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, snow01
- Ang isang negatibong epekto nito ay halos mawawalan ng paraan ang mga Pilipinong makipag-usap sa isa't isa.- Maaari itong naging dahilan ng mga delikadong sitwasyon.Explanation:-...Read More
1 more answers
In english, "in my advocacy, i also aim to address/put attention "advocacy  (ˈædvəkəsɪ)n,  pl  -ciesactive  support,  esp  of  a  causecolli...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, candace08
makikilala mo ang sariling emosyon mo kapag alam mo sa sarili mo kung ano ba talaga ang simasabi o iniisip mo.....Read More
1 more answers
Filipino, 29.10.2019, enrica11
Wika Ang wika at isang mahalagang instrumento sa komunikasyon. Ang wika ay ang grupo ng mga salita na ginagamit natin upang ipahayag ang ating saloobin sa ating kapwa. Naipararatin...Read More
2 more answers