Bakit mahalagang pag aralan ang asya

Answers

Yezz ofc...

Explanation:

Mahalaga pag aralan ang asya dahil upang mas malaman natin tungkol sa asya

Upang malaman natin ang heograpiya at kasaysayan nito at para narin na malaman ang pinagmulan nito

para malaman ang kultura,linguwahe at lugar

Mahalagang pag-aralan ang Asya dahil ito ang kontinenting kinabibilangan ng ating bansa, ang Pilipinas. Sa pamamagitan ng pag-alam sa mga katangian ng Asya malalalman din natin kung anong uri ng pamumuhay o trabaho ang nararapat. Kapag alam natin ang lugar, kultura at mga biyayang nakapaloob sa Asya, alam natin kung paano ito pahahalagahan at alam natin kung paano ito mamahalin at paunlarin pa.

Mahalagang pag aralan ang Asya dahil Asyano ka para naman may alam ka sa kontinente kung saan ka nabibilang.

Explanation:

Explanation:

to know the dos and dont's good luck sa sayo

dahil ito ay ang iyong kontinenete at isa pa ay mahalaggang malaman mo ang pinag Mulan ng iyong kontinenete at ang kultura ng iyong bansa.

Dahil ito ang pinakamalaki o pinakamalawak na kontinente sa buong mundo na napapaligiran ng mga anyong lupa at anyong tubig.

Dahil ito ang kontinenteng kinabibilangan ng iyong bansa

Explanation:

mahalaga ito upang mas maintindihan ano ang mga wika,population,relihiyon,atbp.

Para malaman mo ang iba't ibang mga tradisyon, kultura, historia,kabuhayan,kapaligiran, at lokasyon ng asya.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Para sa akin naniniwala ako na ang nagiging ugat ng kasamaan ay yaman at kapangyarihan dahil sa sobrang pagkasilaw ng mga tao para mahangad ito, nababago na rin ang kanilang pag-uu...Read More
2 more answers