Gusto niyo points diba o dito free lang THANKS ME​

Answers

answer:

thank you

Explanation:

answer:

C

B

D

Explanation:

Hope it's help you

Thanks me later

Correct me if im wrong

Mark me brain please

answer:

18. What is the total distance that

she will travel to reach the church

A.5 m

✔.B. 10 m

C.0

D. 15 m

19. If Anna will go home after the

mass, what will be her total distance

travelled?

✔.A.5 m

B. 10 m

C.O

D. 15 m

20. After the mass, Anna would like

to walk home. What is her net

displacement upon reaching her

house?

A. 5 m

✔.B. 10 m

C.O

D. 15 m

18.B

19. A

20.B

❤--CarryOnLearning---❤

answer:

Really? oh thanks much co-user.

Explanation:

justbrainly

answer:

thanks po sa points stay safe god bless

#happylearningDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, 09330399672
Halimbawa ng iskaning Pagtingin sa dyaryo tungkol sa resulta ng isang board examination  Pagtingin ng winning number sa lotto Paghahanap ng susi na salita Pagbabasa ng index card H...Read More
3 more answers
answer: jjwhwisbsishsisbhdexplanation: jsjhwe b djs sjshsiw sjsiwbsjsoebs skins sjsoshd jz jsnsiejsise djsubshdhsihshdie dishidiwhsvdis dislike djs dksbjd s...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, 09389706948
Ang serbisyo ay ang ginagampanang trabaho pero hindi sila nagbebenta ng mga materyal dahil ginagawa nila kung ano and trabaho nilahal: doktor,guro,bumbero,pulis at engeneer...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, tayis
answer: ang kultura ng pilipinas o kalinangan ng pilipinas ay pinaghalong impluwensiya ng mga katutubong tradisyon at mga kultura ng mga unang mangangalakal at mananakop nito noon....Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, kirbydimaranan
answer: ang kultura ng pilipinas o kalinangan ng pilipinas ay pinaghalong impluwensiya ng mga katutubong tradisyon at mga kultura ng mga unang mangangalakal at mananakop nito noon....Read More
1 more answers