Ano ako magaling? Panuto: Piliin ang wastong salitang ginamitan ng panlapi na dapat ipalit sa
salitang nasa panaklong sa loob ng pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot
sa iyong sagutang papel.
1. Masayang dinaluhan ng kanyang mga kapitbahay ang (handa) kahapon.
A. naghanda
B. maghahanda c. humanda D. handaan
2. Ang Pilipinas ay (buo) ng 7,107 mga isla.
A. binubuo B. bumuo
C. buuhan
D. pagbuo
3. Kailangang (sulat) si Eric nang paulit-ulit hanggang makabisado niya ang
tamang pagsulat ng mga letra.
A. sulatan
B. sulatin C. pagsulat D. pagsulatin
4.Ang (bigay) ay laging nagaganap sa panahon ng kalamidad.
A. bibigyan
C. binigyan
B. nagbigay
D. pagbibigayan
5. Nakakatuwa si Bob pagkat marunong siyang (galang) sa mga nakatatanda.
A. igalang B. magalang c. gumalang D. paggalang
6. Ang batang (sabit) sa likod ng dyip ay aksidenteng nahulog.
A. pagsabit B. sumabit C. sabitan D. sinabitan
7. Lagi nating (sunod) ang mga ipinatutupad na batas.
A. pagsunod B. sumunod C. sundin
D. masunurin
8. Dapat (hugas) palagi ng kamay bago at pagkatapos kumain.
A. maghugas B. paghuhugas C. hugasan D. hinugasan
9. (Lakas) ang resistensya ng katawan sa pamamagitan ng pag-eehersisyo.
A. Lakasan B. Lumakas
C. Nagpapalakas D. Palakasin
10. Ang bayanihan ay magandang (ugali) nating mga Pilipino.
A. inugali B. ugalian C. kaugalian D. kinaugalian​

Answers

Ang olikornyo ay isang mahiwaga na hayop na mukhang kabayo may isang sungay.kasama niya ang ermitanyong kaibigan ng mga hayop at sumusunod siya sa utos niya.siya ay tumulong kay don juan na pumunta sa ermitanyong kaibigan ang mga ibon.
Sa basurahan upang matapon ng pamahaan sa tambakan ng basura 

ang ginagamit sa pag susulat ay dagli

answer:

oo ginamit ito ni jose rizal

explanation:Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, Grakname
Sa pamamagitan ng kanyang mahusay na pagkukuwento ng katatawanan sa kanilang bansa. pati na rin sa kanyang mapagbiro at nakatatawang estilo ng pagsulat....Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, abyzwlye
sakura hirahira maiorite ochite futari erabi...Read More
1 more answers