Kahulugan ng pangngipuspos ang ipinahayag ng mukha​

Answers

Jej3mon
wal
zey
powh
layb
sml
skl
tnx
jisip
make tusok-tusok the fishball

para maipagmalaki at para maalala

sempre sa tahimik na lugar para maging mapayapa ang kanyang kalooban .

answer:

babay – bye-bye

basket – basket

basketbol – basketball

bilib – believe (impressed)

breyk – break

bolpen – ballpen

dayari – diary

dikri – decree

drayber – driver

dyip – jeep

elementari – elementary

eksport – export

fultaym – full time

greyd – grade

groseri – grocery

hayskul – high school

interbyu – interview

iskor – score

iskrin – screenDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, nelspas422
Ang diwa ng Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto ay diwang makabayan at diwang palaban...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, jemuelpogi
buod. ang pag-ibig kay flerida ang mga saknong sa kabanatang ito ng florante at laura ay napapatungkol sa pagmamahal ni aladin, isang gererong moro na prinsipe ng persya kay flerid...Read More
3 more answers