Gumawa kayo ng Talata na May 10 Pang uri at 10 Pang abay sabihin ang pang uri at pang abay sa baba.​

Answers

Pamaraan, pamanahon, pananggi, pang agam, panangayon
Isang bahagi ng pananalita o figure of speech kung sa ingles, ito ay salitang nagbibigay turing sa pandiwa, panguri o kapwa pangabay. Mayroong siyam na mga uri ng pang-abay: pamanahon, panlunan, pamaraan,pang-agam, panang-ayon, pananggi,panggaano (tinatawag dingpampanukat), pamitagan,at panulad
Ang pang abay ay= mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa,pang-uri o kapwa pang abay, ito ay Adverb sa tagalog. Mga halimbawa nito ay= Pang abay na panluna (Adverb of Place). Halimbawa= Sa *Manila* kami (nakatira).

Hindi na daw i-sususpende ang klase bukas.

- Kataga o Ingklitik

Masayang sumayaw si Ariele sa harap ng ibang tao.

- Pamaraan

Tumaas ang aking grado ng sampung porsyento.

- Panggaano

Sa Malabon nag-swimming si Daniel at ang iba pa niyang kaibigan.

- Panlunan

Simula pa noong una, hindi niya naiintindihan ang nararamdaman niya.

- Pamanahon

Pang-abay:

Tumutukoy sa isang Pandiwa, Pang-uri, o isa pang/kapwa Pang-abay.

1. Mahinahong nagpaliwanag si Jessie sa kanyang guro.

2. Binuhat nang malakas ng lalaki ang mga libro.

3. Manonood kami bukas ng isang nakakaiyak na palabas.

4. Taon-taon ay mayroong pagdiriwang ang bawat Pilipino.

5. Ang kanyang kaarawan ay naganap sa kanilang bahay.

6. Kina Alexa ang pinangyarihan ng krimen.

7. Umalis siya nang mabilis.

8. Mahigpit niya akong sinakal.

9. Siguro ay marami ang hindi sumasangayon sa kanya.

10. Talagang pinaniniwalaan siya ng mga tao sa ngayon! 

Additional:

Si Juanito ay mabilis na tumakbo.

Si Darla ay maays magsulat.

Sila ay mahindhin na nagdasal

Siya ay kumain ng mabagal.

Siya ay nagsagot ng matapat sa testang mga batang nagbisikleta ay mabibilis magpatakbo

Si Jamjam ay kumain ng maramingSiya ay mabilis kumilos kaya natatapos niya agad ang kanyang mga gawain.

Si Lia ay matulin kung lumakadia ay mabagal kumain.

Maingat na inilagay ni Pio ang kanyang mga gamit sa kahon.

Dahan-dahan siyang lumakad sa ibabaw nang nagbabagang uling pagkain kahaponDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

answer:PROVERB -Absence makes the heart grow. fonde Explanation:Salawikain. The Filipino (Tagalog) word for 'proverb' or 'maxim' is salawikain, with the additional connotation of w...Read More
2 more answers