Noli me tangere kabanata 2 buod

Answers

Si Crisostomo IbarraNoli Me Tangere Kabanata 2Mga Tauhan sa Ikalawang KabanataCrisostomo IbarraRafael IbarraPadre DamasoPadre SibylaKapitan TiyagoTiya IsabelTinyenteMga Bisita at panauhinBuod:

Dumating si Kapitan Tiyago kasabay si Crisostomo Ibarra sa bayan. Nakipagkamayan si Kapitan sa mga bisitang dumalo. Si Padre Damaso ay biglang namutla nang si Ibarra'y nakita, na kilala niyang anak ng dating matalik nito na Kaibigan na Si Rafael Ibarra.

Ipinakilala ni Kapitan Tiyago si Ibarra sa mga panauhin. Nakipagkamayan naman Si Crisostomo Ibarra pagkatapos, at nang umabot kay Padre Damaso, napahiya siya dahil hindi ito tinaggap ng Padre at bilang tumalikod.

Masaya ang mga taong bayan na makita nila si Ibarra. Isa na doon ang Tinyente na kinausap nito si Ibarra kung gaano ito kagalik na siyay makita. Inimbita naman ni Kapitan Tiyago ang mga panauhin sa pagpunta sa isang hapunan na gaganapin sa bahay nila.

Aral:Magmanatili pa rin ang respeto at galang sa mga nakakatanda kahit na ay hindi man kaaya-aya man ang ugali nito.Hindi lahat ng tao na malapit sa buhay natin ay mapagkatiwalaan

#answerForTrees

#BrainlyLearnAtHome

#NoliMeTangere

Si Crisostomo IbarraKabanata 2 ng Noli Me TangereMga TauhanCrisostomo IbarraRafael IbarraPadre DamasoPadre SibylaKapitan TiyagoTiya IsabelTinyenteMga Bisita at panauhinBuod:

Dumating si Kapitan Tiyago kasabay si Crisostomo Ibarra sa bayan. Nakipagkamayan si Kapitan sa mga bisitang dumalo. Si Padre Damaso ay biglang namutla nang si Ibarra'y nakita, na kilala niyang anak ng dating matalik nito na Kaibigan na Si Rafael Ibarra.

Ipinakilala ni Kapitan Tiyago si Ibarra sa mga panauhin. Nakipagkamayan naman Si Crisostomo Ibarra pagkatapos, at nang umabot kay Padre Damaso, napahiya siya dahil hindi ito tinaggap ng Padre at bilang tumalikod.

Masaya ang mga taong bayan na makita nila si Ibarra. Isa na doon ang Tinyente na kinausap nito si Ibarra kung gaano ito kagalik na siyay makita. Inimbita naman ni Kapitan Tiyago ang mga panauhin sa pagpunta sa isang hapunan na gaganapin sa bahay nila.

Aral:Magmanatili pa rin ang respeto at galang sa mga nakakatanda kahit na ay hindi man kaaya-aya man ang ugali nito.Hindi lahat ng tao na malapit sa buhay natin ay mapagkatiwalaan

#answerForTrees

#BrainlyLearnAtHome

Ang Binatang si Crisosomo (Buod)

Natigilan si Padre Damaso nang makita ang binatang kasama ni Kapitan Tiyago na papasok sa bulwagan. Humalik sa kamay si Kapitan Tiyago sa dalawang pari, kasabay nang pagpapakilala sa binata na si Crisostomo Ibarra na kakarating lang niya mula sa Europa at ang kanyang ama ay si Don Rafael Ibarra.

Dahil sa pagkabigla ng dalawang pari. Hindi nila nagawang basbasan si Kapitan Tiyago, nang nakita nila si Crisostomo Ibarra. Tinanggal ni Padre Sibyla ang kanyang salamin, para siyasating mabuti ang binatang kaharap.

Sabi ni Crisostomo kay Padre Damaso, "Ikinagagalak kong makilala ang kura ng aming bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama." At iniabot ni Ibarra ang kamay nya kay Padre Damaso subalit hindi tuminag sa pagkakaupo ang pari.

Agad ang paghingi ng paumanhin ni Ibarra kay Damaso sa pag-aakalang nagkamali siya sa palagay at napagkamalan lamang ang paring kaharap.

"Hindi ka nagkakamali binata, ngunit hindi ako kailanman na naging kaibigan ng iyong ama." walang gatol na wika ni Padre Damaso.

Napahiya si Ibarra sa tinuran ng kura at kusa na lamang binawi ang kamay nito. Ang tinyente na nakamasid ay nabigla rin sa pagdating ni Ibarra at hindi niya nagawang batiin si Kapitan Tiyago. At lumapit ang tinyente kay Ibarra at nagtanong kung tunay po bang ama niya si Don Rafael Ibarra.

Yumuko si Ibarra bilang tanda ng pagsang-ayon at paggalang, habang hindi inaalis ni Damaso ang masamang tingin niya kay Tinyente Guevarra. Bumati at nagsabi ang tinyente kay Ibarra na may dalang kalungkutan sa kanyang pahayag na kilala niya si Don Rafael na sobrang bait at matulungin sa kapwa.

Nagpasalamat si Ibarra sa papuri nya sa kanyang ama. At dahil sa kanyang sinabi, nawala ang kanyang alinlangan at alalahanin sa mga nangyari sa kanyang ama. Tumalikod ang tinyente at itinago kay Ibarra ang kalungkutan na nadama nya. Naiwang mag-isa si Ibarra at nagpasiya nalang siya na magpakilala ng kusa sa mga binibining panay sulyap sa kanya.

Nagpakilala si Ibarra sa mga binibini, dahil hindi nya matiis na magpakilala, bunga sa kanyang kaulungkutan sa loob ng 7 na taon na pamalagi niya sa Europa. Pero wala ni isa man ang kumibo at nakadama ng pagkahiya sa sarili si Ibarra at nilapitan nalang niya ang mga lalaking bisita sa pagtitipon. At nagpakilala si Ibarra sa mga lalaki. Kasi ginamit lang niya ang kaugalian sa bansang Alemanya na magpakilala ng kusa sa sarili kung wala siyang kakilala sa pagtitipon. At nakipagkilala kay Ibarra ang mga kalalakihan at ibinigay ang kani-kanilang mga pangalan at may isang makata ang nagpakilala sa kanya at sila ay nakipagpalitan ng kuro-kuro ukol sa katotohanan at pag-ibig sa bayang tinubuan.

Isang lalaki ang nakingiting lumapit kay Ibarra. Siya ay nakabihis ng Barong Tagalog na may butones na brilyante. At siya ay nagpakilala kay Ibarra. Siya ay si Kapitan Tinong, taga-Tondo at kaibigan niya ang kanyang ama. Siya ay nagimbita kay Ibarra para magpananghalian bukas.

Ikinagagalak ni Ibarra na makilala si Kapitan Tinong, subalit tinanggihan niya ang imbitasyon at siya ay nagpatawad kay Tinong, sapagkat uuwi kasi siya sa San Diego bukas.

Lumapit ang utusan ng Café La Campana nina Ibarra at Kapitan Tinong at nagsabi, "Nakahanda na po ang pagkain."

Tumugon sina Ibarra at nagtungo sila sa komedor. Naglapitan ang mga panauhing lalaki sa mahabang hapag, habang ang mga babae at mga senyora ay pinipilit pa upang dumulog sa hapag-kainan.

#answerForTrees

#BrainlyHelpandShare

#CarryOnLearningDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, nelspas422
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, elaineeee
1. TAMA2.TAMA3.MALI4.TAMA5.TAMA6.TAMA7.MALI8.TAMA9.TAMA10.TAMA...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, sicienth
Mahalaga na malaman natin kung sino ang tauhan dahil kailangan ay kasama iyan sa mga detalyeng ating binabasa/nabasa upang malaman at matuklasan ang dapat nating malaman,...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, 123gra
                ano nga ba ang higit na mahalaga, edukasyon ba o kayamanan? kung tutuusin ay pareho lang naman itong mahalaga dahil...Read More
1 more answers