A Reflection about the importance of The differ
hilippines before has limited Resources of toys.​

Answers

nya ichi ni san nya arigato~

1.C.

2.D.

3.B.

4.A.

5.D.

6.B.

7.A.

8.C.

Explanation:

hope it's help po pa follow po and rate me excellent thank uDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

answer: masama.explanation: kasi pag gumawa ka ng krimen sa bayan ikahihiya ka ng pamilya mo....Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, enrica11
Hindi po namin masasagutan yang tanong mo, ikaw lang po ang makakasagot dahil ikaw lang po ang may alam ng kwento...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, Jelanny
i don’t know what the answer is i wish i could help...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, snow01
Uri ng broadcast media- speeches- documentaries- interviews- advertisements- daily news- financial markets information- short video clips-tutorials- podcasts...Read More
2 more answers
Explanation:Tama. Ang buhay ay nangangailangan ng pamilya dahil dito ka nagsimula. Mula sa pagmamahalan ng iyong ama at ina. Kung wala sila, wala ka rin. Hindi ka kompleto...Read More
1 more answers
aking mga kabayaan, alam na naman natin na ang pilipinas ay naghihirap dahil sa matinding korapsyon. sa tingin niyo po mayroon ba itong solusyon upang tayo makalaya sa kahirapan at...Read More
3 more answers