Halimbawa nang limang saknong sa isang tula

Answers

Kapagka ang baya’y sadyáng umiibig

Sa kanyáng salitáng kaloob ng langit,

Sanlang kalayaan nasa ring masapit

Katulad ng ibong nasa himpapawid.

Pagka’t ang salita’y isang kahatulan

Sa bayan, sa nayo’t mga kaharián,

At ang isáng tao’y katulad, kabagay

Ng alin mang likha noong kalayaán.

Ang hindi magmahal sa kanyang salitâ

Mahigit sa hayop at malansáng isdâ,

Kayâ ang marapat pagyamaning kusà

Na tulad sa ináng tunay na nagpalà.

Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin

Sa Inglés, Kastilà at salitang anghel,

Sapagka’t ang Poong maalam tumingín

Ang siyang naggawad, nagbigay sa atin.

Ang salita nati’y huwad din sa iba

Na may alfabeto at sariling letra,

Na kaya nawalá’y dinatnan ng sigwâ

Ang lunday sa lawà noóng dakong una.

Sa Aking Mga Kabata

Kapagka ang baya’y sadyáng umiibig

Sa kanyáng salitáng kaloob ng langit,

Sanlang kalayaan nasa ring masapit

Katulad ng ibong nasa himpapawid.

 

Pagka’t ang salita’y isang kahatulan

Sa bayan, sa nayo’t mga kaharián,

At ang isáng tao’y katulad, kabagay

Ng alin mang likha noong kalayaán.

Ang hindi magmahal sa kanyang salitâ

Mahigit sa hayop at malansáng isdâ,

Kayâ ang marapat pagyamaning kusà

Na tulad sa ináng tunay na nagpalà.

 

Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin

Sa Inglés, Kastilà at salitang anghel,

Sapagka’t ang Poong maalam tumingín

Ang siyang naggawad, nagbigay sa atin.

Ang salita nati’y huwad din sa iba

Na may alfabeto at sariling letra,

Na kaya nawalá’y dinatnan ng sigwâ

Ang lunday sa lawà noóng dakong una.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Tagalog ay isang uri ng lenguaheng o wikang filipino kahit pa sa english yan ganyan din...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, smith21
Ano ang gustong iparating ng sumulat sa mga mambabasa?...Read More
2 more answers