Ano ang kalagayan ng lipunan ngayong mayroong Covid-19 pandemic?

Answers

Alamat ng pinya


si aling rosa ay isang balo. siya ay may sammpung taong gulang na anak na babae, si pinang. mahal na mahal ni aling rosa ang kanyang anak. nais niyang lumaking bihasa sa gawaing bahay ang anak. tinuturuan niya si pinang sa mga gawaing-bahay.

dahil sa nag-iisang anak, ayaw gumawa si pinang lagi niyang ikinakatwiran na alam na niyang gawin ang anumang itinuturo ng kanyang ina. pinabayaan lang siya ng kanyang ina.

isang araw ay nagkasakit si aling rosa. hindi siya makabangon at makagawa sa bahay. napilitan si pinang na gumawa ng gawaing-bahay. inutusan siya ng ina niya na magluto siya ng lugaw. kumuha si pinang ng ilang dakot na bigas, inilagay sa palayok at hinaluan ng tubig. isinalang niya ito sa ibabaw ng apoy. iniwan niya ang niluluto at naglaro na. dahil sa kapabayaan, ang ilalim ng bahagi ng lugaw ay namuo at dumikit sa palayok. nagpasensiya na lang si aling rosa. kahit papaano nga naman ay napagsilbihan siya ni pinang.

nanatili sa higaan ang matandang babae gn ilang araw pa. si pinang ang napilitang gumawa ng mga gawaing-bahay. isang araw, sa paghahanda ng pagluluto, hindi makita ni pinang ang sandok. lumapit siya sa ina at nagtanong. nasuya na ang ina sa katatanong ni pinang. "naku, pinang sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang lahat ng bagay ay makita mo at hindi ka tanong nang tanong! "

dahil galit ang ina, hindi na umimik si pinang. umalis siya upang hanapin ang sandok. kinagabihan, nabahala si aling rosa nang hindi pa bumalik ang anak. nagpilit siyang bumangong upang kumain. tinawag niya ang anak nguni't walang lumalapit sa kanya.

isang umaga, nagwawalis ng bakurang si aling rosa nang may makita siyang isang uri ng halaman na tumubo sa silong ng kanilang bahay. hindi niya alam kung anong uri ng halaman iyon. binunot niya at itinanim sa kanyang halamanan. lumaki ang naturang halaman at di nagtagal ay namunga ito. nagulat si aling rosa sa anyo ng bunga. ito ay hugis ulo ng tao na napapalibutan ng mata.

biglang naalala ni aling rosa ang huling sinabi niya sa nawawalang anak na magkaroon sana siya ng maraming mata upang makita ang kanyang hinanap. tahimik na nanangis si aling rosa. noon niya napagtanto na tumalab kay pinang ang kanyang sinabi. gayunpaman, inalagaang mabuti ni aling rosa ang halaman at tinawag niya itong pinang bilang pag-alaala sa kanyang anak. nang maglaon ang bunga ito ay tinawag na "pinya."

-kilos sa pagsisimula ng isang bagay

-english> initiation

(not sure if thats what you meant^)

I SERGE MOOO!

SERGE OSMEÑA!!Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, shannel99
ang mga larawan ay nagpapakita ng mga mabubuting pag-uugali ng isang tao.maaaring maka-impluwensiya ito sa ugali ng mga tao na makakakita nito...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, jbaningzzz
Produksiyon ng bagong datos na pagbabatayan ng kalalabasan ng pananaliksik kung kaya’t mahalagang maging masinop, matiyaga, at matapat ang mananaliksikSagot:Metodolohiya/pamamaraan...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, kenn14
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, reyquicoy4321
answer:d ko alm Explanation:kaya mo yan lht yan magagawa mo basta magtiwala ka lng sa sarili mo...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, abbigail333
Magiging maayos ang pamumuno o pamamalakad ng mga nasa itaas. wala ring gulo ang mangyayari kapag sinunod ang batas....Read More
1 more answers