Ano ang dapat gawin at
alalahanin bago magsalita sa
isang malaking grupo ng mga
estudyante sa isang seminar?​

Answers

pulo ang sagot sa tanong mo

nais ng modernong babae ang isang

malaya,

mabuting loob,

masaya,

may tiwala sa sarili,

masigla,

responsableng tao,

masipag,

iniisip ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili.

siya ay nasasabik sa darating na panahon sa kaniya at iniisip niya na siya ay hindi siya isang indian kundi siya ay isang maputing lahi sapagkat ang mga indian ay mga kayumanggi.

ninanais niya sa kanyang bayan na tutulungan niya ang mga babaing nagtratrabaho sa europe, subalit siya ay sumusunod sa tradisyon ng kanilang bayan. pinapangarap niya na isang araw ang kanilang tradisyon ay maaring lumuwag. alam niya na kaya niyang sumuway sa mga lumang tradisyon na iyon ngunit mayroon sa kanyang pumipigil iyon ay pinagkakautangan niya ng kanyang buhay.

noong maliit pa lamang siya mayroon na siyang pang- akit na sa kanyang pandinig ang salitang " emansipasyong" ito ay may isang makabuluhang kahulugan na hindi maabot ng kanyang pang-unawa. ito ay naging daan upang siya ay mangarap ng kalayaan at mabuhay sa sariling mga paa.

si estella zeehandelaar panganay sa tatlong anak na babae ng regent ng japara, siya ay mayroon anim na kapatid, babae at lalake . ang pangalan ng kanyang lolo ay si pangeran ario tjondronegoro ng demak ay isang kilalalang lider ng kilusang progresibo noong kapanahunan ng kanyang lolo. ang kanyang lolo rin ay kauna- unahang regent ng gitnang java na nagbukas ng pinto para sa mga panauhin mula sa ibayong dagat( ang sibilasyong kanluran). ang mga magulang ni estella zeehandelaar ay nakapagaral sa europe ganun rin ang kanyang mga ante at ankle. halos ang mga ante at ankle niya ay patay na. karamihan ng kaniyang mga pinsan at nang kaniyang nakakatandang kapatid na lalaki ay nag-aaral sa hoogere- burger school, ang pinakamataas na institusyon ng karunungang matatagpuan dito sa india. ang kapatid na sinundan niya ay nag-aaral sa netherlands at naglilingkod ang dalawa niyang kuya bilang sundalo. si estella zeehandelaar at ang kanyang kapatid na babae ay hindi na nakapagaral sapagkat sa kanilang lumang kultura. ayon sa kanilang kinagawian labag sa kanilang lumang kultura ang pagaralin ang mga babae at lumabas ng bahay araw- araw. hindi sila pinapayagang pumunta saan man, liban lamang kung sa paaralan, at ang tanging lugar na pagtuturong maipagmamalaki ng siyudad sa kanilang lugar ito ay para sa mga babae ay libreng grammar school ng mga european.

noong ikalabindalawang taong gulang na si estella zeehandelaar siya ay ikinulong sa kanilang bahay, hindi siya maaring lumabas hanggat hindi niya nakikilala ang estranghero na kanyang mapapangasawa. apat na taon siyang nakakulong sa makapal na pader at hindi man lang niya nasiyalan ang mundo nasa paligid nila.

noong siya ay labing anim na taon ay nagkaroon ng pagkakataon na maging malaya ang mga babae at nasundan pa ito sa sumunod na taon na opisyal na inihandog sa mga babae na palayain ng magulang. nais ni estella zeehandelaar na maging malaya upang makatayo sa sariling mga paa ng mag-isa , mag-aral, hindi para mapailalaim sa sino man, at higit sa lahat, hindi para pag- asawahin nang sapilitan. dapat ang batas para sa kaniya ay pantay sa babae at lalake .

maayos ang pananamit at maayos ang pagsasalitaDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, jemuelpogi
Ang kaugnayan ng wika at kultura. Ang wika ay ... Ito rin ang nag-uugnay sa mga tao sa isang kultura, at sa pamamagitan nito ang kultura ay maiintindihan...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, enrica11
Mag basa ka pleasemag basa ka para malaman mo yung tamang sagot , hindi yung umaasa ka sa iba...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, kateclaire
answer:maganda yan lang ang nasa isip koExplanation:pero sorry I dont love you.para sakin yan ang ikonic line ng hello love goodbye....Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, nila93
sa nalaman ko, noong panahon ay may discriminasyon sa mga babae dahil hindi ito binigyan na pagkakaroon na mamuhay by their own o pinatira lang sila sa bahay at pinagawa ng gawaing...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, candace08
Komunikasyon paano na kung wala ka Ang bawat isa ay ay nagkakaintindihan Komunikasyon ang siyang dahilan Ano na kayang mangyayari sa mundo Kung ito ay biglang naglaho? Salita na bu...Read More
3 more answers