Ano ang iyong karanasan sa pag-aaral sa Filipino sa Iba’t ibang disiplina at ang iyong natutunan

Answers

Pagpapaha yag pagsasalaysa y paglalarawan pangangatwi ran paglalahad3.  paglalarawan4.  layunin • maintindihan ang kahulugan ng paglalarawan • matukoy ang dalwang uri ng paglalarawan • matukoy ang pagkakataon at paraan ng paggamit ng deskripsyon • maunawaan ang aralin sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga halimbawa at pagsulat ayon sa modelong sinuri at • upang maipamalas sa isip ng tagapakinig at mambabasa ng isang malinaw at buong larawan.5.  kahulugan • ang paglalarawan ay isang diskurso na ang layunin ay ipamalas sa nakikinig o bumabasa ang nakikita ng mata, ang naamoy ng ilong, ang nararamdaman ng balat o ng katawan, ang nalalsahan ng dila o kaya naman naririnig ng tainga.6.  • ito'y isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong bumuo ng isang malinaw na larawan sa isip ng mga mambabasa o nakikinig. sa pamamagitan ng paggamit ng tiyak na salitang naglalarwan, gaya ng pang-uri at pang-abay, malinaw na naipakikita ang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari na ating nakikita, naririnig o nadarama. • napapagalaw at napaiikot din ng paglalarawan ang ating mga guni-guni, imahinasyon at nakatatawag ng paningin at pansin ng mga mambabasa.7.  dlawang uri ng paglalarawan karaniwan at masining na paglalarawan8.  karaniwan o konkretong paglalarawan (teknikal) - layunin nito ang magbigay ng kaalaman hinggil sa isang bagay ayon sa pangkalahatang pangmalas ng manunulat. sa pamamagitan ng tiyak na salitang naglalarawan, naipakikita ang fisikal o konkretong katangian. higit na bibinibigyang - diin sa paglalarawang ito kung ano ang nakikita at hindi ang nilalaman ng damdamin o kuru-kuro ng manunulat. • payak ang paggamit ng mga salita upang mabigay kabitiran sa ayos at anyo ng tao o bagay na inilarawan9.  • nagbibigay lamang ng impormsyon sa inilalarwan 1. ang pisikal na anyo 2. antas ng pamumuhay 3. pag uugali 4.mga nakasanayan atbp.10.  2. masining o abstraktong paglalarawan - naglalayung pukawin ang guni-guni at damdamin ng mambabasa. higit na nabibigyang diin dito hindi ang tiyak na larawang nakikita kundi ang makulay na larawang nililikha ng imahinasyon. gumagamit ito ng mga salitang nagpapaganda rito gaya ng mga tayutay at iba pang mga salitang patalinhaga.11.  mga halimbawa ng masining o abstraktong paglalarawan: 1. paglalarawan sa tao - sapagkat si susana'y mukhang anghel ng kagandahan sa (talulot sa pagas na lupa - landicho)12.  • naglalayon nitong pukawin ang kamalayan ng mambabasa sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag ng damdamin at isipan ng manunulat. 1.tula 2. nobela 3. maikling kwento at ibp.13.  • 1. paglalarawan sa tao - sapagkat si susana'y mukhang anghel ng kagandahan sa (talulot sa pagas na lupa - landicho) 2. paglalarawan sa damdamin- -puno ng nakatatakot na larawan ang kanyang ulo. (o pangsintang labis - tumangan)14.  3. paglalarawan sa bagay- ang dambuhalang makinang iyon ay waring isang kapangyarihang (makina - marisa) 4. paglalarawan ng tanawin o lugar - sa sinag ng bukang - liwayway ay tila nga naman nag-aanyayang kung paano ang bahay na malaki. tisang balot ng lumot sa bubong ay tila nagliliwanag. pati ang kurtinang gagalaw-galaw sa marahang simoy ng hangin ay tila kumakaway. (kasalan sa malakaing bayan - pineda)15.  mga kahingian sa epektibong paglalarawan16.  pagbuo ng isang pangunahing larawan- ito ay daan upang makapukaw ng interes ng tagapakinig o mambabasa sariling pananaw o perspektib- bago simulan ang paglalarawan, mahalagang maging malinaw sa isipan ng tagapahayag kng ano ang kanyang layunin17.  pagpili ng sangkap- ito ay nagsisilbing batayn ng tagapakinig o mambabasa upang mapag-iba ang bagay na inilalarawan kaisahan - ang mga salita ay nararapat na naaayon sa kabuuan ng inilalarawan18.  may tatlong paraan ng paglalarawan19.  batay sa pandama - nakita, naamoy, nalasahan, nahawakan, at narinig. batay sa nararamdaman - bugso ng damdamin. batay sa observasyon - batay sa observasyon ng mga nagyayari.20.  salik at elemento ng paglalarawan21.   ang paggamit ng wika  pagigin organiado ng paglalarawan  mga ginagamit na detalye  pananaw o punto de vista  ang naiiwang impresyon o kakintalan22.  mga katangian ng isang mahusay na paglalarawan23.  may tiyak at kawili-wiling paksa gumagamit ng wasto at angkop na pananalita. malinaw na pagbuo sa mga larawang nais ipakita. isinasaalang-alang ang pagpili ng sariling pananaw sa paglalarawan.24.   iba't ibang pananaw na magagamit:  distansya sa bagay na inilalarawan gaya ng agwat o layo nito  kung nasa loob o labas  ayon sa sariling palagay o damdamin ng naglalarawan bunga ng kanyang karanasan o ng karanasan ng ibang tao.  ayon sa sariling palagay batay sa kanyang narinig o nabasa.25.  pumupukaw ng higit sa isang pandamdam: paningin; pandinig; pang-amoy; panlasa at panalat. may kaisahan sa paglalahad ng mga kaisipang inilalarawan may tiyak na layunin sa paglalarawan.


anu ano ang mga bahagi ng liham pangkaibigan?
1.)pamuhatan-dito nakasulat ang "address"ng sumulat ng liham at petsa ng pagkasulat ng liham.

2.)bating pambungad-binabanggit dito ang sinusulatan.

3.)katawan ng liham-sa bahagingito ay ang mensaheng nais ibigay ng sumulat ng liham sa taong sinulayan.

4.)bating pangwakas-nakasaad dito ang isangpagbatyi,kadalasan dito nalalaman ang kauganayan ng sumulat sa sinulatan.

5.)lagda-narito ang lagda o"signature"ng sumulat.

Ano ang iyong karanasan sa pag-aaral sa Filipino sa Iba’t ibang disiplina at ang iyong natutunan?

Ang aking pag aaral ay isang importante at malaking bahagi ng aking buhay, at ang dahilan ng aking malawak na pagtanaw sa mundo at kung ano ako ngayon.

Filipino

• Sa matagal na panahon na pag aaral ko sa Filipino, aking nalaman na ang lahat ng mga bagay, katotohanan at mga tao sa likod nito ay dahilan ng ating mahaba at makulay kasaysayan.

Ang bawat akdang pampanitikan, wika, mga kwento, at kabayanihan ay sumasalamin sa mayamang kultura, paniniwala at pamumuhay ng mga pilipino noon hanggang sa kasalukuyan.

Ang mga digmaan, pananakop, pagpapasakit, kamatayan, himagsikan at pagka makabayan ng maraming mga bayani, ang nagtulak at naging dahilan kung bakit ang ating bansa ay tinatawag na Pilipinas at kung paano nabuo ang asignaturang Pilipino.

Agham

• Ang agham ay ang aking pamboritong pag aralan, sa aking pagbabasa maraming mga bagay at katotohanan ang aking natuklasan.

Dahil sa agham, naipapaliwanag natin ang mga bagay na noo'y pinaniniwalaan lamang ng mga tao na pinatatakbo ng mga malalakas na pwersang pang kalikasan. Ako ay lubos na nagagalak sapagkat dahil sa siyensiya naipapaliwanag ng tao kung ano ang pinaka kahulugan ng salitang "realidad" at naipapakita kung paano, kailan at bakit ang isang bagay nangyayari.

#answerforTrees

#BrainlyOnlineLearning

#CarryOnLearningDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, cland123
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, batopusong81
"ang peke" ay isang dula o short story na isinulat ng unang gobyernador ng cebu na si buenaventura rodriguez.ang pamagat talaga nito ay "ang mini" na naisalin sa filipino na "ang p...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, nelgelinagudo
1. Sinulog Festival 2. Ati-atihan Festival3. Dinagyang Festival4. MassKara Festival5. Pintado-Kasadyahan Festival...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, hellcrack777
· ethnicroop customer care number((6206418994))mcc.n· ethnicroop customer care number((6206418994))mcc.n· ethnicroop customer care number((6206418994))mcc.n· ethnicroop customer ca...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, nila93
Ang bansang Uganda ay isang Republika.  Nagsimulang umiral ito bilang Kaharian ng Buganda. Naging kolonya siya ng Britanya ngunit natamasa ng bansang Uganda ang kanilang kalayaan n...Read More
1 more answers