Tagalog fruits 5letter the last letter is a

Answers

Siguro kung sky diver siya

answer: ang tatlong anak nang higanti.

explanation:

Kasagutan:

Ang Pilipinas ay isang tropikal na bansa na sagana sa mga masasarap na prutas at bawat prutas na ito ay may panahon kung kailan mamumunga at mahihinog.

Ang mga prutas lang kasi na lagi nating matitikman anumang buwan ng taon ay pomelo, saging at papaya.

Ngunit maipagmamalaki naman natin ang ating mga prutas lalo na ang ating mga mangga na kaytatamis lalo na ang mga uri na galing sa Guimaras.

Prutas na 5 letra at nagtatapos sa A:Pinya - ito lamang ang natatanging prutas sa tagalog na may 5 letra na nagtatapos sa AMga prutas na 5 letra lamang:

#BrainlyHelpAndShare

#CarryOnLearning

#answerForTrees

#BrainlyOnlineLearningDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, sherelyn0013
answer: 1. potential gnp - ang kabuuang produksiyon na tinatantiya ay sa kakayahan ng mga salik ng produksiyon: ng manggagawailang oras na 2. actual gnp - ito ang istilo at nags...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, Laurenjayshree
Tagapagligtas? eto mas sigurado ako: banal, maalam, strikto sa mga batas o utos, mahilig mangaral...Read More
1 more answers