Bakit maging sa panginoon ay tila may hinanakit siya? Makatwiran ba ang nadarama niyang ito? Ipaliwanag. (florante at laura)

Answers

MAKATWIRAN BA ANG PAGKAKAROON NG HINANAKIT SA PAGINOON?

Para sa akin, ang pagkakaroon ng hinanakit sa Panginoon ay makatwiran. Ang hindi makatwiran kapag ang hinanakit na ito ay siyang magiging dahilan upang mapalayo ang isang tao sa Panginoon.

Masasabi ko na ang pagkakaroon ng hinanakit sa Panginoon ay makatwiran dahil:

tayo ay tao lamang at hindi perpekto; nagkakamali rinlikas sa atin na makaramdam ng hinanakit sa isang tao

Ngunit, dapat nating alalahanin na bilang tao ay may kakayahan din tayo na mag-isip. Kaya, mahalaga na kapag nakaramdam tayo ng hinanakit sa Panginoon, dapat ay maisip natin kung ano ang dapat gawin. Hahayaan ba natin na ilayo tayo nio sa Panginoon o pipiliin nating intindihin ang plano ng Panginoon para sa atin.

Karagdagang impormasyon:

Sino ang ating Panginoon

Panginoon ng ilalim ng lupa

Mahal mo ba ang Panginoon?

#LetsStudy

dahil hindi sya tinulungan nung mga panahon na pinaslang ang kanyang amang si duke briseo at inagaw sa kanya si lauraDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

1)Mamimili siya ng mga tinapay "at" keso. 2)Hindi ko ito magagwa "kung" hindi "dahil" sa iyo.  3)Pumili ka ng isa, Pula "o" Asul? 4)Inutusan siya "ngunit" hindi niya sinunod. 5)Ang...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, snow01
1. upang makilala ang kalinangang pilipino, malaman ang ating minanang yaman ng kaisipan at taglay na katalinuhan ng lahing ating pinagmulan.2. upang mabatid natin ang mga kapintas...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, kelly072
Silence allows us to notice things we overlook. Avoiding distractions allows us to focus more completely on important issues. Silence also allows us to hear things that are buried...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, kirbydimaranan
answer:1. C- tumuligsa sa pamahalaan at manghikayat na maghimagsik2.C- pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng kuwento sa pelikula atdito makikita ang layunin ng kuwento3.D- paghah...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, kenn14
MadilimExplanation:Nasipnget in tagalog is madilim...Read More
2 more answers