Nilalarawan ang mga kondisiyong panlipunan sa panahong isinulat ang akda at ang masamang epekto nito matapos isulat hanggang sa kasalukuyan Lori me tangere

Answers

Mga Isyung Panlipunan sa Panahon ng Nobelang Noli Me Tangere at Ang Epekto nito Matapos Isulat Hanggang sa KasalukuyanMga Isyung Panlipunan sa Panahon ng Nobelang Noli Me TangereKatiwalian ng mga Nasa Gobyerno / Pamhalaan

Dahil nabuksan ang isipan at diwa ng mga Pilipino sa mga nangyayari mula nang lumabas ang nobelang Noli Me Tangere, unti-unting nagkakaroon ang mga Pilipino ng mga paraan upang labanan ang mga katiwalian ng goberyerno sa pamimagitan ng mga rebelyon at iba pang mga aktibistang gawain. Sa kasalukuyan, may mga unit na ng lipunan ang nakikipaglaban at nagrarally sa mga gawain ng mga tiwaling opisyal sa Pilipinas. At dahil nagkaroon ng kalayaan at karapatan ang bawat tao, nagkaroon ng boses ang masa upang tanggalin at bigyan ng parusa ang mga opisyal na lumalabag sa mga tungkulin.

Walang Boses ang mga Kababaihan

Sa ngayon, unti-unting nagkakaroon na ng pangalan at boses ang mga kababaihan sa lipunan. May puwesto na rin sila sa gobyerno at may mga grupong nagtataguyod para sa mga karapatan ng mga kababaihan.

Pang-aalipin sa mga Mahihirap

Masasabing may mga naaalipin man na mahirap hanggang sa kasalukuyan, unti-unting nababawasan ang bilang ng mga ito at nagkakaroon ng kalayaan at karapatan ang mga taong mahihirap.

Pagsusugal ng mga Alagad ng Simbahan at Pamahalaan

Ipinagbabawal at hindi ito makaturangang gawain ng mga opisyal ng batas at simbahan sa kasalukuyang panahon.

Kakulangan sa Edukasyon

Nagkaroon ang karapatan ang karamihan na mag-aral at mabigyan ng libreng edukasyon ang mga mahihirap.

Ilarawan ang mga epekto ng Noli Me Tangere matapos maisulat hanggang sa kasalukuyan?

Tukuyin at ilarawan ag mga kondisyon ng lipunan sa panahong isinulat ang noli me tangere

Ano ang kalagayan ng mga pilipino noong isinulat ang Noli Me Tangere

#LearnWithBrainly

Kondisyon ng Lipunan sa panahong Isinulat ang Noli Me Tangere

Noong Panahon na isinusulat ni Rizal ang Noli Me tangere  ay laganap ang pang aapi ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Naghihirap ang mga Pilipino Nagiging biktima sila ng mga walang katarungan.

Ang mga kasamaan ng mga Espanyol sa mga Pilipino noong isinusulat ang Noli Ang pagkakaroon ng di matatag na administrasyon at kolonyal Marami ang mga tiwaling opisyal Ang kawalan ng representasyon ng Pilipinas sa Coretes. Ang pagkakait ng mga karapatang pantao sa mga Pilipino Ang kawalan ng pagkakapantay-pantay sa mata ng batas. Ang tiwaling pagpapatupad ng Sistema sa hustisya Ang diskriminasyon sa mga lahi Ang paghahari ng mga prayle Ang sapilitang paggagawa Ang pag aari ng mga prayle ng mga asyenda.  Ang mga epekto Pagkatapos na mailathala ang Noli Me Tangere

Pagkatapos na mailathala ang Noli nabasa ito ng mga Pilipino natutong lumaban ang mga Pilipino natutong ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa sarili nilang bayan, ang aklat ni Rizal ang naging susi upang mabuhay ang nag aalab na puso ng mga Pilipino na makamtan ang kalayaan, at hanggang ngayon ay ating nararanasan.  

Buksan ang link para sa karagdagang kaalaman

po at opo

Explanation:

pag galang sa kapwa

magulo at walang kapayapaan

Explanation:

dahil isinulat niya ang libro base sa estado ng kapaligiran noon

mabait na ugali

Explanation:

pag galang

Kondisyong Panlipunan sa panahong isinulat ni rizal ang nobelang Noli Me Tangere.

Noong panahon ni Jose Rizal, marami ang mga naghahari-hariang mga banyaga sa Pilipinas. Sila ang mga kastila na sumakop sa atin at ang mismong kumokontrol sa ating lipunan noon. Mababa ang tingin nila sa mga pilipino lalong higit sa mga hindi nakapag-aral sa paaralan. Mahirap ang buhay ng pilipino noon sa kamay ng mga espanyol. Madalas ay inaalipin sila ng mga matataas na opisyal. Diyos ang turing nila sa kanilang mga sarili at tagasunod lamang ang mga indio. Ganoong-ganoon ang kalagayan ng mga pilipino noong panahon na isulat ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere.

Para sa higit pang impormasyon, pakisuyong tingnan ang mga link sa ibaba.

Hamer

Bow

Para pangbala Ng Mga Hayop para May Nagkain

Kahoy

Bsto

answer:

Ang nga pilipino at naghihirap at naghihinagpis sa mga mananakop

1.Diskriminasyon

-pagmamaliit sa mga katutubong Filipino o sa ating lahing Filipino

2.Maling Sistema

-naghahari-harian at gumagawa ng katiwalian ang karamihan sa mga nakaupong mga kastila

-may karapatan ang pamahalaan na ipadampot ka sa kahit na anong dahilan

3.Edukasyon

-nanatiling walang pinag-aralan ang karamihan sa mga Filipino dahil sa dalawang dahilan ,una dahil tutol.ang mga kastila rito at pangalawa

dahil bago lamang ang edukasyon sa isip ng mga Filipino at dahil narin walang kakayahan ang karamihan na makapag-aral.

4.Mga rebelyon

-pakikibaka ng mga kapwa nating Filipino tulad ng KKK upang makamit ang ating kalayaan.

5.Relihiyon

-labis na pagtalima natin sa relihiyong dinala ng mga kastila.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, kelly072
Korean food are those like spicy but a little juicy food. examples are kimchi, three layered pork, ramen, korean knife noodles, japchae, and more! filipino food are those we eat a...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, pauyonlor
answer:JakartaExplanation:Jakarta, formerly (until 1949) Batavia or (1949–72) Djakarta, largest city and capital of Indonesia. Jakarta lies on the northwest coast of Java at the mo...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, alexespinosa
i don’t know what the answer is i wish i could help...Read More
2 more answers