Bakit Mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng mga henerasyon sa pananaw ng teknolohiya?

Answers

May mga pagkakaiba ang mga henerasyon patungkol sa pananaw sa teknolohiya. Ang pagkakaibang ito ay maaari natin tawaging digital divide o digital gap. Maiuuri natin sila sa dalawang grupo: digital natives at digital immigrants.

 

Digital Natives

Ang mga digital natives ay tumutukoy sa mga pinanganak noong 1980s hanggang kasalukuyan (Generation Y/Millennials at Generation Z). Sila yung mga maaalam pagdating sa teknolohiya. Madali sa kanila na pag-aralan at gamitin ito.  Para sa mga digital natives, mahalagang bahagi ng buhay nila ang teknolohiya at ang marami nga sa kanila ay nakadepende na rito ang pang-araw-araw na pamumuhay.

Digital Immigrants

Sa kabilang banda, ang mga digital immigrants naman ay kabaligtaran ng digital natives. Ang digital immigrants ay hindi sanay at hindi madali sa kanila pag-aralan gamitin ang teknolohiya. Ang henerasyon na ito ay mga pinanganak bago mag-1980s (Baby Boomers at Generation X).  Para sa mga digital immigrants, mahirap matutunan ito at ang iba pa nga ay sinasabing maaari namang hindi na ito pag-aralan dahil nakapamuhay naman sila na wala ang mga sikat na teknolohiya ngayon gaya ng social media at online shopping.

Para sa dagdag na kaalaman:  

Ano ang Pinagkaiba ng Digital Immigrants at Digital Natives? -

Ano ang Digital Immigrants -

#BrainlyFast

Ang pagkakaiba ng mga henerasyon sa pananaw sa teknolohiya ay nagpapaunlad sa pakikipag-ugnayan sa kapwa dahil nagkakaroon ng tinatawag na pagbabahagi ng kaalaman (knowledge sharing).

Explanation:

Ang pagkakaiba ng mga henerasyon sa pananaw sa teknolohiya ay nagpapaunlad sa pakikipag-ugnayan sa kapwa dahil nagkakaroon ng tinatawag na pagbabahagi ng kaalaman (knowledge sharing).

Alam nating lahat na ang moderno nating teknolohiya ngayon ay hindi naranasan ng ating mga magulang o ng ating mga lolo at lola. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman, magkakaiba man ang ating henerasyon at pananaw sa teknolohiya ay nagkakaroon ng kamalayan at ginagamit ito para mas lumago ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Isang halimbawa ng teknolohiya ngayon na nakakatulong sa pakikipag-ugnayan sa kapwa ay ang Facebook Messenger. Ito ay makabagong teknolohiya na hindi na inabot ng ating mga lolo at lola maging ng ating mga magulang. Pero sa pamamagitan ng bagong henerasyon at ang pagbabahagi nila ng kaalaman sa Facebook Messenger sa ating mga nakatatanda ay naibabahagi natin sa kanila ang madaling paraan ng pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa mga tao at hindi lamang nalilimita sa face to face na pakikipag-ugnay ang kanilang kaalaman.  Sa panahon ngayon kung saan nauuso ang madaling paraan para makipag-ugnayan sa kapwa, mas maging responsable tayo at gamitin ang makabagong teknolohiya na ito sa maganda at maayos na paraan. Huwag nating gamitin ang mga teknolohiyang ito upang makapanloko o makapanlamang (scam) ng kapwa.

Ano ang nagiging tungkulin ng social media sa ating buhay? Basahin at matuto sa link na ito -Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, elishakim80
masadlak: mapunta, matungo, mahulog sa pagkariwara o dusa...Read More
3 more answers
Ako ay may mabuting pag-uugali kahit gutom mabait pa rin kasuotan hindi na proprobmahin kultura maayos naman...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, janalynmae
That's the same can you please ask  some serious question ...Read More
3 more answers