Bagay na may 11 na letra

Answers

Malakas manuntok ang isang tao

answer:

oo

explanation:

dahil kailangan nila ito para sa kinabukasan ng kanilang mga naman nay magamit ang mga ito sa takdang panahon at oara nay magamit sila sa kanilang pag-aaral

Mga Bagay na May Labing-Isa na Letra

Maraming bagay ang nakapaligid sa atin. Ilan sa mga bagay na ito ay binubuo ng labing-isa na letra. Narito ang ilang halimbawa:

Mikroskopyo

Ang mikroskopyo ay isang instrumento para sa pagtingin o pagsilip ng mga bagay na masyadong maliit para makita ng mga mata lamang. Sa Ingles, ito ay microscope.

Diksyunaryo

Ang diksyunaryo ay isang aklat ng mga nakatalang mga salita na nakaayos sa pagkakasunud-sunod ng titik ng alpabeto. Kasama ng mga salita ang kahulugan ng mga ito.

Talahanayan

Sa Ingles ito ay table. Ang talahanayan ay isang organayser upang maipahayag o maipresenta ng maayos at madali ang mga impormasyon.

Kalsunsilyo

Ang kalsunsilyo ay kilala sa tawag na drawer.

Kasangkapan

Ang kasangkapan ay ang mga bagay na ginagamit upang makatulong sa pagpapadali ng mga gawain.

Gasolinahan

Ito naman ay isang pasilidad kung saan nagtitinda ng panggatong at lubrikante para sa mga sasakyang de-makina.

Laboratoryo

Ang laboratoryo ay ang pasilidad na ginagamit para sa mga pang-agham na pananaliksik.

Kahulugan ng pasilidad:

#LetsStudyDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

mga prayleng kasanib sa kapatiran na itinatag ni sto. dominggo de guzman...Read More
1 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, janalynmae
•ang mag anak ay nagpahinga nang makarating sila sa kanilang tahanan.• kami ay aalis bukas ng umaga.• ipinagdiriwang ngayon ang kaarawan ng aking ina.• sandali na lamang at tayo ay...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, 09389706948
What? What do you mean? because i need to know whatt...Read More
3 more answers
Ang tsina ay gumagamit ng biological weapon at mga hapon ay nakadepende sa baril...Read More
2 more answers