Bakit kailangang pag aralan ang papular na panitikan?

Answers

Inakala ni padre florenino na ito ay dahil lamang sa kawalang ingat
Harrapa at mohenjo daro❤

what do you mean please be you mean

if it is that ..masasabi ko lang ay ito ay naging kaluluwa ng bansa dahil dito nagsisimula ang pagkaka-intindihan ng bawat isa sa sariling bansa.. . yun lamang

story consists of paragraphs while paragraph consists of sentences while sentences consists of phrases while phrases consists of words while words consists of letters while letters consists of shapes while shapes consists of a line while a line consists of point while point consists of a ballpen while ballpen canoot be without a ink while ink is nothjing with out raeDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

AExplanation:grave ang taas ng babasahin, kaya kong ako sayo scroll mo nalng para zero ka sa test mo...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, cyrilc310
explanation: dahil sa ilang pilipino na masyadong tamad...Read More
1 more answers