Anong sariling pagpapakahulugan ang maibibigay mo para sa konseptong papel?

Answers

answer:

Ang kalayaan ay ang paggawa ng nais mo ng walang humahadlang sa'yo o nagdidikta ng iyong gagawin

Ang konspetong papel o concept paper sa Inggles ay binubuo upang ilahad dito ang mungkahing proyekto o pananaliksik para sa hinaharap. Dito makikita ang layunin ng pananaliksik, saklaw ng pananaliksik, at kung paano isasagawa ang pananaliksik.

Mahalagang may kakayahan sa pagbuo ng konseptong papel sapagkat ito ang nagsisilbing gabay kung paano gagawin ang pananaliksik. Sa pagkakasulat mo rin malalaman kung posible bang magawa ang pananaliksik na minungkahi mo o hindi. Kaya mas mainam kung gagawa ka muna ng balangkas bago isulat nang buo ang iyong konseptong papel.

Para sa dagdag na kaalaman:

Pagbuo ng Konseptong Papel -

#BrainlyFastDo you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, pauyonlor
Tao Laban sa SariliExplanation:Dahil sa aking palagay ay naging malaking suliranin ng mag-asawa ang kanilang kagustuhan na makapag bigay ng magandang regalo sa pasko, at pareho sil...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, 09652393142
Sapagkat ang anim na sabado ay ang napakaimportanteng bahagi sa buhah niya at kabilang narin dito ang bebleyd....Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, nelspas422
itanong mo sa iyong mga magulang ang napakagiliw na kwento mo noong ikaw ay musmus palamang...Read More
1 more answers