Uri/balangkas ng pamahalaan ng mga sumusunod: india, pakistan, bangladesh, nepal, bhutan, sri lanka at maldives​

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, elishakim80
poetic installationExplanation:“Ang tulang ’Ako ang Daigdig’ ay isang poetic installation ng mga pangunahing ideyang pilosopikal tungkol sa tao na maaaring natutunan ni Abadilla no...Read More
3 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, pauyonlor
1. Kapag makitid ang kumot, matuto kang mamaluktot.2. Ang mabuting ugali, masaganang buhay ang sukli.3. Kung may tiyaga, may nilaga.4. Ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan at wala sa...Read More
2 more answers
answer:halimbawa: simula pa nung bata ka ay may kakayahan kanang gumawa ng tula makapag luto kakayahang gumawa ng tama at maliEXPLANATION May padkakatulad at pagkakaiba ang kakayah...Read More
2 more answers
Filipino, 28.10.2019, 09389706948
bawat paaralan ay may kanya-kanyang batas na ipinatutupad, ang batas ay mahalaga para sa pagkakaroon ng katahimikan,at kaayusan sa isang paaralan. ito rin ang nagsisilbing gabay up...Read More
1 more answers