Nabanggit na alamat mula sa el filibusterismo

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, stacy05
Ang mga hindi biased na pag-aaral ukol sa mahihirap at mayayaman ay mahalaga sapagkat tumatawid ito sa mga social class ng bawat tao at tumitingin sa mga pananaw nila sa buhay. Dep...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, elaineeee
yun nga gaya ng sinabi ni lordjr naboboring nga sila ngunit kailangan irespeto ang kanilang ginawang panood dahil maaaring pinaghirapan nila ito,ngunit minsan wala naman kasing kab...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, jemuelpogi
ang salitâng indio (ín·di·yó) ang bansag ng mga administrador at kronistang espanyol sa mga katutubong populasyon ng kanilang mga kolonya, kabilang na ang filipinas. noon diumanong...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, elishakim80
Kung ako ay magiging isang magulang, sisimulan ko muna sa aking sarili ang pagiging isang mabuting tao dahil ako'y naniniwala na ako mismo ang magsisilbing role model sa aking anak...Read More
1 more answers