Natuklasan mo sa paggamit ng kilos loob

Answers

pagtulong sa kapwa

kilos. loob

pagpatai

dahil nag papakita ng pagmamahal sa kaawai

Pagmamamhal mo sa isang tao

mapagmahal, maunawain

Isip

Pagsasabi ng totoo

Pag-iwas sa maling gawain

Pagdedesisyon ng tama

Pag-alam sa tama at mali.

Kilos-loob

Pagtulong sa kapwa

Pagrespeto sa nakakatanda

Pagmamahal sa pamilya

iyan lang maalala ko sa sagot ko sa module e hehe

Explanation:

nagpapakita ng pagmamahal ay eto po ang paggamit natin sa atin buhay

answer:

BACDB ayan aral mabuti

answer:

1.)A

2.)B /D

3.)D

4.)A

5.)C

Explanation:

Sana po makatulong

1. si Berto ay nakakita ng barya at pera, NAGTANONG TANONG SIYA SA MGA TAO PARA MA ISAULI ANG PERA NA KANYANG NAKITA SA DAAN

Nararapat na mabuti ang ginagawa o kaya pinag-isipan mo ng mabuti bago gumawa ng kilos


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

kasi kapag walang batas magulo at hindi nakaka-isa.at kapag may batas naman nagkaka-isa ang mga tao dahil may sinusonod na batas.Explanation:para maging mapayapa ang ating bayan...Read More
1 more answers