Kung ikaw naman ay isang aso naman ang nakakita ng paalalang ito na bawal umihi ano ang tugon mo dito

Answers

Maunawaan lang yan ng hayop kung may taglay na kabaitan ang kanyang amo
Kailan pinanganak si jim jones or james warren jones: may 13,1931
saan ipinanganak: crete, indiana, u.s.
kung namatay na: yes
petsa ng kamatayan: november 18, 1978
kung paano namatay: gunshot wound
lugar kung saan lumaki: jones started the people's temple in indiana during the 1950s. he moved the temple tocalifornia  in the mid-1960s, and gained notoriety with  its activities in san francisco  in the early 1970s. he then relocated tojonestown, guyana.
Kailangan kung humanap ng I bang maiihi-an kung saan ito ay hindi basal upang hindi mapagalitan


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Layunin, Paraan, Sirkumstansiya, at Kahinatnan ng Makataong Kilos:Reflection:Mahalaga ang layunin ng makataong kilos sapagkat ito ang nagsasabi kung ang kilos ay mabuti o masama. H...Read More
2 more answers
CULTURAL DIFFERENTIALISMCultural Differentialism involves barriers that prevent flows that serve to make alike; Culture tend to remain stubbornly different from one another. Cultur...Read More
1 more answers
Bilang isang mag - aaral ang nararapat kung gawin upang maipakita ko ang pagtanggap at maayos na pag - aasikaso sa mga bisitang dayuhan sa ating bayan ay sa pamamagitan ng pagpapak...Read More
2 more answers
Ang talento at likas na sa iyong sarili o namana, samantalang ang kakayahan ah base sa iyong dinaranas sa kapaligiran..dito rin naguuumpisa kung paano bumuo ng talento....Read More
2 more answers