Nalalabag ba ng mga doctor ang kanilang sinumpaang tungkulin kung sila ay nagkamali sa pangagamot? ipaliwanag

Answers

Depende po kasi nangako sila na gawin ang best nila pero what if may mali din po ang pasyente?
Depende lang iyon sa doktor kasi hindi naman natin makokontrol ang mga doktor,Mga batas nga eh hindi nga sinusunod ng iba eh kung doctor nga?depende lang ito sa tao.Alam naman natin ang tama at mali pero tayo parin ang mag dedesisyon kung anong gagawin mo


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

letter eExplanation:kasi kung nagkaroon ka ng pamilya dapat magipunan ang edukasyon ng bata kasi balang araw magkakaroon tayo ng mga ank....Read More
1 more answers
para sa akin ang konsensyaExplanation:ang konsensya ay isang ugali na hindi mo makikita sa pang-labas na anyo dahil ang konsensya ay nasa kilos-loob na naaangkop ng katangian ng is...Read More
2 more answers
Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa pamilya ay isang daan upang maging mas matatag ang isang pamilya at upang mas magkaroon ng pagkakaintindiha at unawaan sa loob ng isang...Read More
3 more answers
DangalIntegridadGawaNirerespetoIgalang Dahil itoAy Biyaya ng Diyos sa Bawat isa atDapat na pahalagahan at huwag tapakanExplanation:...Read More
3 more answers
ang dapat na gumawa ng aksyon ay ang mga mamayan,Explanation:dahil hindi lang ang pamahalaan ang dapat gumawa ng aksyon tungo sa kinabukasan ng ating bansa....Read More
1 more answers
intersubjectivity is a term used in philosophy, psychology, sociology, and anthropology to represent the psychological relation between people. it is usually used in contrast to so...Read More
1 more answers