Ano ang magandang naidudulot ng ating pamahalaan sa lipunan?

Answers

nalalaman natin Ang mga nangyari dati

nakakapag bigay ito ng oxygen sa mundo

jammo inniyam aganswer ka kitdi nga nasayaat

Explanation:

ito ay nakakatulong at nakagaganda sa atin kaya't maraming tao ang pumupunta sa atin na galing ibang bansa para lang makita nila ang ating mga karagatan at iba pa ,kaya dapat ay naghihikayat pa tau ng ibang tao sa ating mga magagandang dagat o karagatan

Dahil sa Maraming kasalanan kaya tayo anditu sa lugar na kinatatayuan naten...

Ang paghahalaman ay isa sa mga pinaka masayang gawain sa labas ng bahay.

Dito ay maari kang magpatubo at magpalaki ng mga puno, bulaklak mga halaman at iba-iba pa. May mga halamang gamot din na nakakatulong sa ating kalusugan. Higit pa roon madami pang pakinabang ang paghahalaman at alamin natin ang mga ito.

7 Kabutihang Dulot ng Paghahalaman

1. Nagbibigay ng pagkain sa mga tao.

Isa sa mga kabutihang dulot ng paghahalaman ay ito ay nagbibigay ng pagkain.

Ang mga halaman kagaya ng puno ay nagbibigay ng mga prutas na ating kinakain. Masarap ang mga prutas at nakakabusog ito. Masarap kainin dahil matamis.

Ang mga halaman din gaya ng mga gulay ay nagbibigay ng gulay na pinang uulam natin sa araw-araw. Maaaring sahugan ng isda ang gulay upang lalong sumarap.

Ang mga halamanan ay nagbibigay ng pagkain upang tayo ay mabuhay. Madaming halaman madaming pagkain.

2. Nagpapalusog at nagpapalakas ng katawan.

Isa pang magandang dulot ng paghahalaman ay nagpapalusog at nagpapakas ito ng katawan.

Ang mga prutas ay nagtataglay ng ibat-ibang uri ng bitamina at mineral. Ang mga ito ay nakakatulong sa ating katawan upang lalong lumusog.

ang naidudulot niyan ay kalusugan ng ating katawan freshness

Ang globalisasyon ay kung paano nagiging global o pangbuong mundo ang mga lokal o pampook o kaya mga pambansang gawi o paraan.

Magkakaiba ang pananaw at damdamin ng mga tao ukol sa globalisasyon: may mga nag-iisip na nakakatulong ito sa lahat ng mga tao, habang may mga nag-iisip na nakapipinsala ito sa ilang mga tao.

Ang globalisasyon ay ang salitang ginamit upang mailalarawan ang lumalagong pagkakaakibat ng mga ekonomiya, kultura, at populasyon ng mundo, na dinala ng trade cross-border sa mga kalakal at serbisyo, teknolohiya, at daloy ng pamumuhunan, mga tao, at impormasyon. Ang mga bansa ay nagtayo ng mga pakikipagsosyo sa ekonomiya upang mapadali ang mga paggalaw na ito sa maraming mga siglo. Ngunit ang termino ay nakakuha ng katanyagan pagkatapos ng Cold War noong unang bahagi ng 1990s, dahil ang mga kaayusang kooperatiba na ito ay humuhubog sa modernong pang-araw-araw na buhay. Dito natin masasabi na lubhang napakabuti ng epekto keysa sa hindi mabuting epekto nito na kung susuriin ay pwedeng sabihin na "isolated" lang ang hindi mabuting epekto.

Explanation:

ang mabuting epekto ng globalisasyon ay nakakatulong ito na magkaisa ang bawat bansa at nakakatulong ito na maging maunlad ang bansa ang di mabuting epektp ng globalisasyon ay turismo, hindi natutugunan ang bawat  manggagawa

Ang pag bibigay ng trabaho at mga pangunahing serbisyo sa ating mga tao upang matugunan ang ating mga pangangailangan.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

The only relationship that a mother’s letter would be all about love. Our mothers basically offered their life to us the moment that we are born. They had carried us for nine month...Read More
3 more answers
Establish facts in the situation.decide if the situation involves ilegal or ethical issues.identify possible consequences.Evaluate options.Choose the best option.Implement decision...Read More
1 more answers
PagsunodIsang magandang ugali ang itinuturo sa atin ng ating mga nakatatanda o mga magulang. Sila ang nagsisilbing gabay sa atin hanggang sa ating paglaki, kung kaya't ang pagsunod...Read More
1 more answers
Ang naramdaman ko sa paglabag ng katarungan panlipunan ay malungkotExplanation:Dahil hindi natin dapat ipaglabag iyon, importante ang katarungan panlipunan sa ating mamamayan...Read More
2 more answers
1.pagtitiwala sa sarili 2. malakas ang loob3.may mabuting kalooban4.marunong makisalamuha sa mga Tao5.Tumutulong sa mga nangangailangan6.di basta basta sumusuko7.aktibo sa lahat ng...Read More
2 more answers