Ano ang maaring gawin upang maipakita ang pagmamalasakit sa kapwa?

Answers

Pag gawa ng kabutihan sa tao , tulad ng pag tulong ng walang hinihinging kapalit

wag mag tapon kung saan saan ng mga basura na maaaring maka apekto sa komunidad

Explanation:

yan ang dapat gawin upang maayos ang ating kapaligiran

Sa panahon ng pandemia bilang isang mag-aaral o isanh kabataaan na sumisimbulo ng bayan e papakita ako sa pamamagitan ng pasunod sa CEQ, pag suot ng face mask at pag sunod kong ano ang pinapagawa ng gobyerno saatin.

Step-by-step explanation:

Tamang pagtapon ng basura.

Pag tuturo ng takdang paraang ng pagsasaka pagturo ng paggamit ng makabaging teknolohiya na makakatulong sa pagsasaka

Explanation:

-Wag magsayang Ng bigas

-Tangkilikin ang mga produktong pinaghirapan nila

dalwa Lang sorry

Ang pagmamalasakit sa kapwa ay isang katangian na dapat taglayin ng bawat isa. Ang pagkakaroon ng pagmamalasakit sa kapwa ay hindi dapat pinipilit bagkus ito ay bukal sa loob o kusang loob. Maraming pwedeng gawin para maipakita ang pagmamalasakit sa ating kapwa.

MGA MAARING GAWIN PARA MAIPAKITA ANG PAGMAMALASAKIT SA KAPWA

Tumulong sa mga taong nangangailangan kahit na sa simple at maliit na paraan.Irespeto at igalang ang mga taong mas nakakatanda.Magpasalamat sa mga taong nakagawa ng kabutihan.Maging masunurin sa mga mas nakatatanda at sa ibang taong kailangang sundin.Kapag tumulong sa isang tao, nararapat na huwag ng maghihintay pa ng anumang kapalit sapagkat sa ginawa mo pa lang na pagtulong, may kapalit na ang iyong ginawang kabutihan at ito ay ang kinalugdan at kinatuwaan ka ng Diyos. Hindi rin natin dapat piliin ang mga taong dapat pagmalasakitan, dapat kung sino ang nangangailangan sila ang ating dapat pag-alayan ng tulong, mahirap man sila o mayaman.

Ang pagmamalasakit sa kapwa ay hindi dapat naghihintay ng kapalit dahil kusa mong loob na ginawa ito, at bukal sa loob mo ang pag-aalay ng pagtulong sa iyong kapwa.

Kung ikaw ay napipilitan lamang at pawang gustong sumikat lamang, hindi ito tunay na kahulugan ng pagmamalasakit sa kapwa sapagkat may kapalit kang hinihintay. Wala mang silang maibalik sa iyo, Diyos na ang gagawa ng paraan upang maibalik sa iyo ang tulong na naibigay mo ng mas higit pa, sabi nga ng iba "siksik, liglig at umaapaw" na mga biyaya. Kaya kung may pagkakataon, huwag magdalawang isip na magmalasakit sa kapwa kahit pa ito ay sa maliit na paraan.

Para sa karagdagan pang kaalaman, magtungo sa link na:

Paraan paano maipakita ang pagmamalasakit sa Kapwa:

Kahalagahan ng pagtulong sa kapwa:

Kahalagahan ng pagtulong sa kapwa:

#LetsStudy  Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Mayroong mga positibo at negatibong aspeto ang pagtatrabaho sa isang grupo.POSITIBO:1. Mas mabilis matapos ang mga gawain 2. Maraming iba't ibang ideya ang makukuha at matututunan...Read More
3 more answers
Cultural relativism is the practice of assessing a culture by its own standards rather than viewing it through the lens of one's own culture. ... Xenocentrism is the opposite of et...Read More
3 more answers
Kalayaang maging masayadahil,sa panahon ngayon ay karamihan nang mga bata ay nagpapakamatay dahil sa depresyon na tinatawag na Kung saan ay akala nila na wala na silang kalyaan na...Read More
1 more answers
Sa aking hindi makakatulong ang pananahimik ng tao kapag may nasaksihan syang isang pangyayari na hindi dapat palampasin, dahil hindi kami patatahimikin ng iyong yun...Read More
1 more answers