Ano ano ang mga batayan ng pagiging mabuti o masama ng iaang bagay o gawain

Answers

Maging mabuti kasa sa masama
Maging mabait sa kapwa tao
Batayn ng pagiging mabuti ay pag gawa ng mabuti kesa sa masama kung may common sense ka im sure pipilin mo talaga ang mabuti kasi lahat namn tayo pipiliin ang mabuti
Batayan ng pagiging mabuti ay paggawa ng mabuti sa iba, sa magandang pakikitinguo sa iba at walang ginagawang mali.
Batayan ng masamang kilos ay pagkakaroon ng kasalanan, walang magandang ginawa at hindi nakikitungo ng mabuti sa iba
Ang batayan ng pagiging mabuti ay yong gumawa kana nga mabuti sa kapwa mo at ang pagiging masama ay laging masa hindi dapat ang masama ay gawing mabuti hindi dapat tama iyon

ang mas matatag na batayan ng pagiging mabuti o masama ng isang kilos ay ang konsensya. Ang konsensya ang nagsasabing mabuti ang isang kilos kung ikaw ay walang pagaalinlangan at ang isip at puso mo ay nagkakaisa at panatag. Kapag ang isang kilos naman ay masama kapag ikaw ay hindi mapakali sa iyong nagawa at hindi ka mapakali at hindi ka lubos na kumbinsido sa iyong ginawa

Explanation:

Masama ang isang bagay kung nakakasakit kana


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Kung gagamitin natin ang ating mga talento, nakadirekta sa ating mga pagpapahalaga at maaari tayong gumawa ng matalinong mga pagpapasya sa buhay - at maisakatuparan ito. Lahat tay...Read More
1 more answers
malaya/kahirapanExplanation:malaya- magagawa mo ang iyong gusto ng walang namimilitkahirapan-isang uri ng pamumuhay na kung saan di mo makakamit ang iyong mga gusto o pangangailang...Read More
3 more answers
The importance of mind is that it helps us answer things helps us thinking on what we should do it is very important for us to have a mind to deal with every situation...Read More
1 more answers
Maari mo itong ipaglaban sa pamamagitan ng pagtatanggol sa iyong sarili o pag rereport sa mga awtoridad. Kung gobyerno mismo ang lumalabag dito humanap ng ibang taong biktima rin n...Read More
1 more answers