Ano ang pinaguutos ng likas na batas ng moral? ipa

Answers

Ito ay hindi ipinag - uutos ngunit ang indibidwal lamang na tao ang siyang magpapasya sa kanyang pipiliing desisyon na siya na mang ikabubuti niya. Ang iba sa mga batas na ito ay nararapat talagang sundin dahil ang iba ay siyang utos ng Diyos samantalang ang iba ay itinatag lamang ng gobyerno/ pamahalaan.

Ang pinag uutos ng likas batas moral ay dapat gawin ang mabuti o ang masamang gawain ay dapat iwasan dahil ginagampanan nito ang pagsisikap ng tao na makapagpasiya at makakilos nang naayon sa kabutiha.

Ang pinag uutos ng likas batas moral ay dapat gawin ang mabuti o ang masamang gawain ay dapat iwasan .Dahil ginagampanan nito ang pagsisikap ng tao na makapagpasiya at makakilos nang naayon sa kabutihan


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

ang pakikipagkapwa Tao ay mahalaga dahil dito mababase ang ugali ng isang Tao Kung Ito ay marunong makisama o makisalamuha sa kapwa Niya Tao/sa ibaExplanation:dahil Ito ay nagagami...Read More
3 more answers
You can nurture your personal relationship by communicating, reflecting, and bonding.Communicate with the people that you love.Reflect your behavior and your past mistakes.Bond wit...Read More
1 more answers
Ilan sa mga pwedeng maging katangian ng mga kabataang may mapanagutang kalayaan ay unang-una, sila ay dapat prudent. Ang prudence ang magbibigay kasiguraduhan sa mga kabataan upang...Read More
1 more answers
Hindi ko binabasa ang mga sulat na hindi akin dahil yun ay mali at mawawala ang tiwala ng mga tao sa akin.Explanation:...Read More
2 more answers
Pasasalamat:Kung hindi ipakikita ang pasasalamat magiging mahirap para sa isang tao na makipag - ugnayan sa ibang tao. Iisipin nila na mayroong kang masamang pag - uugali sapagkat...Read More
1 more answers