Ano ang pinaguutos ng likas na batas ng moral? ipa

Answers

Ang pinag uutos ng likas batas moral ay dapat gawin ang mabuti o ang masamang gawain ay dapat iwasan .Dahil ginagampanan nito ang pagsisikap ng tao na makapagpasiya at makakilos nang naayon sa kabutihan

Ang pinag uutos ng likas batas moral ay dapat gawin ang mabuti o ang masamang gawain ay dapat iwasan dahil ginagampanan nito ang pagsisikap ng tao na makapagpasiya at makakilos nang naayon sa kabutiha.

Ito ay hindi ipinag - uutos ngunit ang indibidwal lamang na tao ang siyang magpapasya sa kanyang pipiliing desisyon na siya na mang ikabubuti niya. Ang iba sa mga batas na ito ay nararapat talagang sundin dahil ang iba ay siyang utos ng Diyos samantalang ang iba ay itinatag lamang ng gobyerno/ pamahalaan.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

konsensya. conscience; the moral sense of right and wrong, chiefly as it affects one's own behaviour. (chiefly fiction) a personification of the moral sense of right and wrong, usu...Read More
1 more answers
Acts of Human o Kilos ng Tao -ito ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nasasalamin ang ating pagkatao. Human Act o Makataong Kilos -ang kilos-loob ang tumutungo sa isang layunin...Read More
1 more answers