Ano ang nararamdaman mo kapag nakakita ka ng mga sumusunod:
1.) pulubi
2.) special child
3.) matandang babae o lalaki

Answers

Explanation:Naawa kasi sila walang makain pero tayo namay pera yung pagkain sinasayang kaya dapat kung ano man ang meron sa atin dapat taayong makuntento kasi buti panga tayo nagbibigay sa atin .Pano sila kaya dapat magbigay yao ng tulong sa mga nangangailangan.

1.Naawa , 2.?  , 3.gustong tumulong

Explanation:

1. kasi guso kung bigyan ang mga pulubi ng pagkain o pera pero bata pa ako at nag aaral at wla pang trabaho kaya wla akong mabigay. :( 2.?    3.kasi gusto kung tumulong lalot pagtatawid ng daan .

Naaawa ako. Gusto ko silang tulungan.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

b. Maisasabuhay ang kahalagahan ng pagiging mahinahon sa pagsang-ayon sa pasiya tungo sa kabutihang panlahat....Read More
2 more answers
Layunin, Paraan, Sirkumstansiya, at Kahinatnan ng Makataong Kilos:Layunin:Ang layunin ay tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos – loob. Ito rin ay tumutukoy sa...Read More
1 more answers