Mga 8 inaasahang kakayahan sa mga nagdadalaga at nagbibinata

Answers

Sa pagsunod sa gusto ng crush para makuha mo ang loob o ang feelings na hinahangad mo faking Kay crush o sa pagsunod sa gusto ng crush mo na pigilan mo na siya dahil ikaw Lang masasaktan sa Hulu at Hindi siya dahil sinabihan ka na Niya.

Sana nagustuhan mo

Explanation:

Honesty Store

Ang layunin ng gawain na ito ay pagsubok sa katapatan ng mga estranghero na lalapit sa isang tindahan na walang bantay. Upang sila ay makabili, sila mismo ang maglalagay ng kanilang bayad sa naiwang lalagyan. Tinawag itong “Honesty Store” dahil nakadepende sa taong bibili kung sila ay magbabayad ng eksaktong halaga o hindi o hindi naman kaya ay hindi na lang magbabayad at kukuha na lang ng paninda.  

Pag-gawa ng Honesty Store:

Paglagay ng mga piling paninda sa tindahan

Pagtalaga ng mga presyo nito at iiwan ang tindahan

Manonood sa malayo ang mga estudyante upang saksihan ang katapan ng mga tao sa paligid

Mensahe ng Gawain:

Ang katapatan ay natural sa ating pagkatao, ito’y isang kakayahan na hindi maiaalis sa kalooban natin ngunit maari tayong pumili kung ito’y susundin o hindi. Ang pagiging matapat sa isang simpleng gawain tulad ng simpleng pagbabayad sa binili kahit na walang tinder ay isang marangal na gawain.

Hindi dapat minamaliit ang mga maliliit na bagay tulad ng “Katapatan”, dahil sa maliliit na bagay nabubuo ang mas malaking kabutihan na makakaapekto sa mundo.

Mga link sa ibang talakayin tulad nito:

Ano ang katapatan?:

Halimabawa ng pagpapakita ng katapatan:

Katapatan sa salita at gawa:

Code: 8.24.3.12.

Hindi na naglalaro,  mahilig ng mag make up, mahilig mag ayos ng sarili


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

From a classical sociological perspective, the self is a relatively stable set of perceptions of who we are in relation to ourselves, others, and to social systems. The self is soc...Read More
3 more answers
Write what you have learned and what you have realized from what you read or watch.May this answer help you. Thanks. :))...Read More
2 more answers
May mga tungkulin na dapat gampanan ang mga bata sa paaralan , tahanan, at pamayanan . Ang mga sumusunod ay tungkulin sa tahanan: sumunod sa utos ng mga magulang , iayos at iligpit...Read More
3 more answers
SIRKUMSTANSYA AT HALIMBAWAAng sirkumstansya  ay anumang ang sitwasyon o kondisyon o kalagayan ng kilos na nakababawas o nakadaragdag sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos.Itinutur...Read More
1 more answers
KUSANG-LOOB Explanation: Ito ang kilos na may kaalaman at pagsang- ayon. • Ang gumagawa ng kilos ay may lubos na pagkaunawa sa kalikasan at kahihinatnan nito....Read More
1 more answers