Paano mo maipapakilala ang pagmalasakit sa iyang kapwa?

Answers

answer:

lahalagahan ng wikang pilipino!

disiplina sa ating communidad, multa pag nagtatapon at pagtulong sa paglinis ng ating lugar

Maipapakila ko sa kanila ito sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting bagay sa kanila. Sa ibang salita, sa pamamagitan ng pagiging mabuting modelo.
Mapakilala mo ito kung ikaw ay may pagpapahalaga at iniisip mo ang kapakanan ng iyong kapwa


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

ManokExplanation:Manok, kailangan ng protina ng manok para makagawa ng itlog...Read More
1 more answers
Mahalaga Ang kabataan ng using Tao sa pagpapasiya dahil dito sya natututo dito nya matututunan ang mga bagay Na Tama at Mali at kapag natutunan Na nya Ito managing maaaring o Alam...Read More
2 more answers
Kung gagamitin natin ang ating mga talento, nakadirekta sa ating mga pagpapahalaga at maaari tayong gumawa ng matalinong mga pagpapasya sa buhay - at maisakatuparan ito. Lahat tay...Read More
2 more answers
Explanation: Ang iyong konsensiya ay nagbibigay babala kung tama o mali ang iyong gawin. Lalo na sa panahong gagawa ka ng isang hakbang, makakatulong ang iyong konsensiya upang mat...Read More
1 more answers