Ano ang mabuting dulot na mapagtagumpayan ang kahinaan sa pagbuo nh tiwala sa sarili

Answers

Ang bawat tao ay may talento at kakayahan na kailangang paunlarin.Ipaliwanag.

Ang talento ay bigay sa atin ng Panginoon. Ang pagiging matalino at may kakayahang gumawa ng mga bagay lalo na gamit ang iyong talento ay dapat nating ipagpasalamat. Kailangan natin itong paunlarin dahil hindi lahat ng tao ay may talentong gaya ng ating tinataglay. Halimbawa ay kung magaling kang kumanta. Gamitin mo ang talentong ito upang makapagpasaya at maging inspirasyon ka ng mga tao. Huwag mo itong itago sapagkat masasayang lang. Marami ang naghahangad ng talento at kakayahang ito kaya hangga’t maaari gamitin upang mapaunlad at makatulong hindi lamang sa sarili mo kundi maging sa kapwa.

Ano ang kahulugan at pag kakaugnayan ng talento at kakayahan?

Ang talento ay inborn.Ang kakayahan ay ang skill o bagay na natututunan gamit ang ensayo. Ang pagpapaunlad ng talento ay nangangailangan ng kakayahan. Halimbawa, maganda ang boses mo sa pagkanta. Pauunlarin ito ng iyong kakayahang bumigkas ng maayos sa mga liriko at bigyang buhay ang iyong pagkanta sa entablado. Sa gawaing ito, nagkakaugnay ang talento at kakayahan.

Paano makakatulong sa pagpapaunlad ng sarili ang teorya ni Gardner's na "Multiple Intelligences"?.

Doon mo malalaman kung aling intelligence nabibilang ang iyong kakayahan o talento upang hindi mo na pilitin ang iyong sarili sa ibang kakayahan na alam mong hindi mo kaya. Matatanggap o mapapatawad mo rin ang iyong sarili sa mga bagay na hindi ka magaling kasi alam mo mula sa  multiple intelligence na may taglay ka ring kakayahan.

Ano ang kahalagahan ng pagtuklas mo ng iyong mga talento at kakayahan?

Mahalaga ito upang magamit ko ng maayos at maimpluwensiyahang mabuti ang iba/ Mas napapaunlad din ang ating sarili kapag natuklasan natin ang ating talento at kakayahan. Nagkakaroon tayo ng kumpiyansa sa sarili at kasiyahang nakakapagbahagi tayo ng mabuti sa iba.

Bakit importante na mapaunlad mo ang iyong mga talento at kakayahan?

Importanteng mapaunlad ang talento at kakayahan upang mas mapakinabangan. Maraming mang-aawit ang naging maunlad ang pamumuhay dahil naging artista na sila at kumikita ng malaki. Dahil din sa kanila, na inspire ang ibang marunong umawit upang linangin ang talento at kakayahan.

Ano ang mabuting dulot na mapagtagumpayan ang kahinaan sa pagbuo ng tiwala sa sarili?

Ang mabuting dulot na mapagtagumpayan ang kahinaan sa pagbuo ng tiwala sa sarili ay nagkakaroon ka ng maraming kaibigan at nailabas mo ang iyong sarili mula sa pagiging mahiyain. Nakakaambag ka na rin ng inspirasyon, kasiyahan at kabutihan sa iyong paligid.

Ano ang kahalagahan ng pag kakaroon ng tiwala sa mga sarili upang mapaunlad ang talento at kakayahan?

Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tiwala sa mga sarili ay magiging maganda at kaakit akit ang iyong performance. Pwede kang gawing tagapagturo. Marami ang hahanga at magbibigay ng respeto sa iyo. Titingalain ka ng mga tao at nalilinang ng tiwala mo sa sarili ang iyong talento at kakayahan na maaari mong gamitin upang magkapera ka sa hinaharap. Natutulungan mo ang iyong sarili, ang iyong pamilya at ang ibang humahanga.

Para sa karagdagang kaalaman, maaaring buksan ang:

#LetsStudy

When you overcome ur weakness its easier to build trust in your own self


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Sa ganitong sitwasyon, madalas ay nagkakaroon ng gap o distansya ang mga magulang sa kanilang mga anak. Dahil sa pagiging abala sa trabaho, kulang o limitado ang kanilang oras para...Read More
1 more answers
Oo. sa pagpapataw ng mataas na buwis sa sigarilyo, mahihikayat ang mga nagbebenta at nagamit nito na bawasan ang pagbili ng sigarilyo....Read More
2 more answers