Mga kakayahan o katangiang taglay ng hayop

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Mahalaga ito dahil wala ng ibang magtutulungan pa kundi ang mga kauri dn na magtulungan ang mga mamamayan dahil kailangan nila ang isat itk ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag sa...Read More
3 more answers
CULTURAL DIFFERENTIALISMCultural Differentialism involves barriers that prevent flows that serve to make alike; Culture tend to remain stubbornly different from one another. Cultur...Read More
3 more answers
Ang prinsipyong kinilala at ipinaglaban ni Joseph Stalin ay ang prinsipyong Komunismo ni Karl Marx at Vladimir Lenin....Read More
3 more answers
Masidhing Damdamin:Sagot:Ang ilan sa mga halimbawa ng masidhing damdamin ay kapangahasan, katuwaan, desperasyon, galit, pagkamuhi,  pagkasindak, pagkasuklam, pag ibig, pagnanais, p...Read More
1 more answers
Take a good care of your children. You must give them their needs. Teach them how to be a responsible person. When they did something wrong, don't shout out at them nor scold them....Read More
2 more answers
kabutihang panlahat ang buhay ng tao ay panlipunan.walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. kinakailangan niyang makibahagi at mamuhay sa lipunan. i...Read More
2 more answers